Bores bilbåtar får nya namn

Bores ro-ro-fartyg Serenaden beräknas bli återlevererat den 4 januari efter ombyggnad till biltransportfartyg i Kina. Därefter inleds en lång charter för UECC och fartyget döps om till Auto Bank. Resan tillbaka till Europa tar cirka en månad. Systerfartyget Heralden anlände den 6 december till Kina för en likadan ombyggnad, som skall vara slutförd i början av februari. Heralden får namnet Auto Bay. Transgard, som redan tidigare byggts om till biltransportfartyg, går likaså i trafik för UECC och får det nya namnet Auto Baltic.Bore för också underhandlingar om köp av ett ca 3.780 dwt torrlastfartyg på andrahandsmarknaden. Det är fråga om ett systerfartyg till Bores ”kompassbåtar” Ostgard, Westgard och Sydgard.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.