Fotograf: Julian Jager

Kategori: RoRo

Bore vill flagga in två fartyg

Bore planerar att koncentrera alla sina landfunktioner till Finland och som en följd flagga in två holländska roro-fartyg. 

Som en del av ett pågående omstruktureringsprogram planerar Bore att stänga sitt kontor i Amsterdam och koncentrera alla sina landfunktioner till Finland. I samband med detta skulle Bores två holländskflaggade roro-fartyg Norsky och Norstream få finländsk flagg. Förändringarna uppges beröra högst 24 holländska anställda på landsidan och ombord på fartygen.

Förlust

Verksamheten inom Bore har varit förlustbringande sedan 2010 och har genererat ett kumulativt negativt rörelseresultat (EBIT) på 65 miljoner euro. Ett omstruktureringsprogram inleddes 2014 och en av de första åtgärderna var att lägga ned verksamheten inom Contract of Affreightment (CoA) på grund av att den flotta som rederiet opererade var relativt liten och resultatet dåligt.

– Trots att vi har gjort goda framsteg i att vända den negativa resultattrenden är vidare åtgärder nödvändiga på en marknad med hård konkurrens. Bore har för avsikt att behålla sin roll som en ledande europeisk ”roro-tonnage provider” med en hållbar och energieffektiv flotta, kommenterar Håkan Modig, vd för Bore.

Blandbesättningar

Under 2015 kommer Bore även att införa blandbesättningar (mixed crew) på alla sina roro-fartyg.

– Blandbesättning och tonnageskattesystemet innebär att alla delar har fallit på plats och har gjort finska flaggan attraktivare för oss, säger Håkan Modig till Sjöfartstidningen.

Håkan Modig ser den planerade inflaggningen av de två roro-fartygen som en positiv sak för finländskt sjöfolk, men betonar att förhandlingsprocessen pågår.

– Hur utfallet blir kan jag inte ännu svara på. Men det är helt klart att det är positivt om det kommer två fartyg in under finländsk flagg med finländska avtal. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Finsk sisu!
  Man kan bara gratulera.

 • Kirderf

  Borde inte detta stå i Finsk Sjörfartstidning istället?

  • Perkele

   Precis, fick intrycket av rubriken att det var den svenska flaggan som avsags, inte den finska.

 • Anonymous

  Tack hör till facken.

 • Anonymous

  Vad innebär det med mixed crew i Finland ? Hur stor rent procentiellt måste den finska besättningen vara i förhållande till den sydostasiatiska/östeuropeiska ?

  • Överstyrman Ström

   Mixed crew i Finland varierar från fartyg till fartyg. Rederierna gör upp fartygsvisa avtal med förbunden om vilka vakanser bemannas med finländsk besättning och vilka med filippinare. Normalt brukar ca 1/3 vakanserna ombord vara finländare men jag jobbade tidigare på ett fartyg där t.o.m. hälften var finländare. I det stora hela håller i alla fall andelen sydostasiater på att öka snabbt på finska båtar.

  • Pär-Henrik Sjöström

   Jag har kollat detta med Rederierna i Finland och fått följande svar: Fartyg som tas in under finländsk flagg får ha icke-EU medborgare på högst hälften av vakanserna. Eftersom hälften av de anställda har finländska avtal med 1:1 avlösning innebär det att en tredjedel av det totala antalet ombordanställda på ett sådant fartyg är icke-EU.
   På befintliga fartyg under finländsk flagg, för vilka ingåtts avtal om blandbesättning, kan en vakans från varje fack (däcksbefäl, maskinbefäl, manskap) bemannas av icke-EU arbetskraft.
   Fartyg i cross trade trafik, som är speciellt konkurrensutsatt, kan ha fler icke-EU anställda än anställda med finländska avtal.

 • bengt björkholm

  65 miljoner är mycket pengar, förvånar mig ännu att CoA:s förlustbringande befraktningsverksamhet inte lades ned tidigare……..

 • kaj sundberg båtsman

  shit happens de blir knappast nogo finnar på dom båtarna men skattebetalarna for nog räkning för non ska betala tonnageskatten borde vara sån lag att finsk tonnageskatt finsk besättning till 100 procent

  • Man får det man betalar för

   Men då blir det ingen finsk flagg, så enkelt är det.
   Nej vänd på steken istället och säg till din handlare att du äter bara ris och bananer som importerats på finsk köl. Då finns det någon som vill betala för den finska flaggan. (Fast du får förstås ha med dig nån miljon kompisar också om nån skall bry sig).

 • Bengt Björkholm

  Pär-Henrik redogör för reglerna vid blandbesättning helt riktigt, i praktiken är dock tolkningen helt en annan, i detta fall där rederiet flaggar in 2 fartyg kommer förutsättningarna för att kraftigt överskrida givna gränser att öka, eller som sagt av Ström, varje fartyg förhandlas separat.

  • Pär-Henrik Sjöström

   Tack Bengt för de kompletterande uppgifterna.

 • kaj sundberg båtsman

  vi vill int ha nogo fartyg under finsk flagg de har regeringen sakt och viisa en längre tid

 • skeptisk sjöman

  Dom svenska sjöförbunden gick med på mixed crew (TAP) på 50 % utan någon tonnageskatt. Nu år 2015 har sjöförbunden gått med på 75 % mixed crew för vissa rederier, Wallenius bland annat. Nästa förhandling med sjöförbunden blir väl att dom går med på 100 % mixed crew. Så ni Finnländare, kämpa för 100 % finnländsk besättning. Ger man redaren tummen så tar dom sen hela handen. Att dom svenska sjöförbunden går med på dessa % höjningar anser jag att dom har misslyckats.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.