Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo | Torrlast

Bore säljer sina torrlastare

Bore lämnar torrlastsegmentet inom kontraktsfart och planerar en drastisk nedskärning av personal.

Flera års överkapacitet på marknaden och ohållbart låg lönsamhet inom affärsområdet CoA (Contract of Affreightment) föranleder Bore att lämna detta segmentet ännu under detta år. Från och med början av 2015 kommer rederiet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet som tonnage provider inom roro-sektorn.

För få fartyg

Bores flotta av torrlastfartyg sysselsatta inom kontraktsfart består för närvarande av sex fartyg. Med en relativt liten flotta har det visat sig vara svårt att konkurrera med de större aktörerna på den hårda CoA-marknaden. Rederiet kommer därför att sälja hela CoA-flottan.

Som Sjöfartstidningen redan tidigare rapporterat pågår en försäljningsprocess för de finskflaggade 4.950 dwt torrlastfartygen Fingard och Swegard. En överlåtelse av fartygen förväntas ske senast i slutet av oktober 2014.

En försäljningsprocess gällande de holländskflaggade så kallade kompassfartygen Nordgard, Sydgard, Westgard och Ostgard om cirka 3.700 dwt till det holländska storrederiet Royal Wagenborg har också inletts. Överlåtelsen planeras till senast december 2014.

Personalen reduceras

Bore planerar vidare en kraftig nedskärning av sin landpersonal för att anpassa sig till den nya affärsmodellen. Rederiet inleder samarbetsförhandlingar med hela landpersonalen. Bore sysselsätter idag 31 personer i land och planerar att minska organisationen med maximalt 19 tjänster.

CoA-verksamheten har i huvudsak opererats från Bores kontor i Mariehamn.

– Vi inleder samarbetsförhandlingar som berör våra kontor och verksamhetspunkter i Helsingfors, Mariehamn, Åbo och Pargas. CoA-verksamheten har varit koncentrerad till Mariehamn och nu när vi planerar att lämna den så är det klart att det har en inverkan på personalen i Mariehamn. Några konkreta planer på att stänga kontoret i Mariehamn har vi inte, säger Bores vd Håkan Modig till Sjöfartstidningen.

Fokus på roro

Som ett led i strategin att ”förnya via divestering” koncentrerar sig Bore på att erbjuda operatörer på marknaden roro-tonnage, ”tonnage providing”, för att öka sin lönsamhet och stärka sin position som ett ledande rederi inom roro-tonnage providing segmentet.

– Bore har idag några av världens modernaste och energieffektivaste roro-fartyg. Vi har gjort framsteg i att svänga Bores negativa resultatutveckling, men för att åstadkomma ytterligare förbättring måste vi fokusera på att bli en stark shipping partner för våra nuvarande och kommande kunder inom roro-segmentet. Vi kommer att satsa på att bygga upp en stark balansräkning för att skapa en plattform för att möta nuvarande och kommande regleringar inom sjöfarten. Innovativa shippinglösningar och en minskning av vårt miljöavtryck kommer att vara viktiga för att stärka vår position som ledande shipping partner inom roro-segmentet. Olyckligtvis påverkas vår personal av denna omstrukturering, säger Håkan Modig.

Finns framtid

Håkan Modig är inte oroad över att roro-fartygens roll tenderar att minska inom Östersjö- och Nordsjötrafiken och att flera isförstärkta roro-fartyg numera sysselsätts på Medelhavet.

– Vi tror på roro-segmentet. Vi har nio fartyg i vår roro-flotta som alla är sysselsatta under 2014. Vi har satsat på att vara innovativa och på reducerad bränslekonsumtion. Vi tror på att det finns en nisch och tror på framtiden för oss inom den, försäkrar han.

 

Kommentarer

 • Anonymous

  Det går åt helvete med allt och med fart dessutom…

 • Anonymous

  Asien producerar billigare…. nordeuropeiska tappar.

 • bengt björkholm

  hatten av för den nya ledningen, bra och nödvändigt beslut att avsluta epoken ”bondesjöfart”kund e gjorts för många år sedan.

  • alkläppen

   Däremot kan Wagenborg’s 180 fartyg fortsätta
   med bondesjöfart.
   Wagenborg’s ägare dominerar finländsk ro-ro trafik.
   Vad blir kvar för dina grabbar.

   • bengt björkholm

    då tonnage byter ägare finns alltid en säljare och köpare, vem som vinner på denna affär får vi se, jaq tippar på Bore.
    Om Alkläppen anser att förlustbringande, föråldrat tonnage måste hållas för ”grabbarna, så kan jag förstå att du vill vara anonym.

    • alkläppen

     Vad kan vi enas om, att det inte blir mycket kvar för grabbarna – eller?

     • Bengt Björkholm

      både inhemsk och internationell besättning omplaceras enligt gängse regler, sysselsättningen består, likaså kontinuerlig brist på grabbar som söker sig till sjöss.
      Det kan vi enas om.

 • Anonym

  Ge det 5 år så har Bore inga båtar kvar riktigt missköt bolag.

 • Anonymous

  Snart slut med åländsk och finsk sjöfart.

  • Ålänning

   För att de gör av sig med torrlastarna? Finns inga pengar att tjäna där, håller med Bore att satsa på RoRo istället. Skulle inga bli förvånad om dom köper in någon till båt efter de sålt av dessa.

   • Anonymous

    Jag skulle däremot bli mycket överraskad om dom köper nytt snarare säljer dom en av bilbåtarna nästa år..

 • The stupid finn ...

  År 1996 införde Holland en ny liberal sjöfartspolitik, med skydd av EU´s regelverk.
  Den holländska flaggan kopierade bekvämlighetsflaggans fördelar, införde fri bemanning, avskaffade treparts systemet, begränsade fackets inflytande i bemanningsfrågor. Därtill infördes
  tonnagebeskattning i Holland och en progressiv näringsstyrd sjöfartspolitik.

  Vad gjorde Finland för att förbättra sjöfartens villkor? När förbättrades dessa?

  Den holländska flottan inledde en kraftig tillväxt, andelen holländska arbetsplatser fördubblades.
  Den ledande holländska koncernen Spliethoff tog över Transfennica och blev en dominerande hovleverantör för finländsk industri.

  Nu tar Wagenborg över Bores torrlastare, vem äger Wagenborg? Idag tillhör rederiet Spliethoff koncernen. Vem leder Spliethoff, vem är nestor bakom den holländska sjöfartspolitiken?

  ”Congratulations, Mr Boss – you are truly the Royal Winner!”

 • Leif Wickholm

  Undra varför Bore sålde Klenoden? Nu fick vi svaret…………..

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.