Bluewater in på USA-marknaden

Det marina försäkringsbolaget Bluewater Insurance i Oslo har fått grönt ljus för att försäkra amerikanska fartyg i Jones Act-trafik. För att göra detta krävs tillstånd av den amerikanska sjöfartsadministrationen Marad. Försäkringsgivare för fartyg i amerikansk inrikestrafik måste visa att man har tillräckliga finansiella resurser samt kompetens.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.