Vågrätt och Lättaankar på export

April månad är ”Sexual harassment awareness month” i USA, vilket den amerikanska podcasten Women Offshore uppmärksammar genom att bjuda in representanter för olika initiativ som de ser skapar förändring i branschen. Ett av avsnitten handlar om just Vågrätt och Lättaankar, då det svenska sjöfartssamarbetet är ett av de projekt som arbetar mest med dessa frågor.

Vi är såklart stolta över att ses som föregångare och att vårt idoga arbete i Vågrätt faktiskt gör skillnad även om vi ofta tycker att det går för långsamt. Förändring tar tid, alldeles för lång tid, och när det känns som att vi inte kommer någon vart är det fint att se genom andras ögon att vi faktiskt kommit längre än de flesta.

Vågrätt har skapat en medvetenhet som i sin tur har lett till förändring. Tillsammans har vi bland annat skapat aktiviteter som möjliggjort utbildningar om vad sexuella trakasserier innebär så att man kan förstå om man har blivit utsatt eller om man får rapport om att någon blivit utsatt, men också hur man kan arbeta förebyggande. Vi hör från kvinnor ombord att de tar mindre skit och står på sig mer eftersom att man vet att man har stöd i Lättaankar. Rederierna har också fått ökad kunskap och arbetar än mer med frågorna. Facken har under de här åren också lärt sig att hantera fall med sexuella trakasserier på ett bättre sätt och har exempelvis tagit fram informationsmaterial. Sammantaget gör det här att rapporteringsviljan ökar och man på det sättet kan ta tag i problemen.

Men det preventiva arbetet måste gå framåt. Därför fortsätter Vågrätt att samarbeta, arrangera öppna seminarier (det nästkommande den 3 maj) och bedriva forskningsprojekt för att hitta hur vi kan förebygga trakasserier och på det sättet skapa en bättre social arbetsmiljö där folk stannar och trivs.

Vill du veta mer om Vågrätt och Lättaankar kan du bland annat lyssna på Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, som här representerar Vågrätt och Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket, som här representerar Lättaankar, pratar med Ally Cedeno på Women Offshore – #metoo in shipping, Episode 46.

Anmälan till Vågrätt öppet möte den 3 maj hittar du här.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.