REDO för girafftallrik?


Den med längst erfarenhet får jobb på restaurangen.
Borde kanske den som under anställningsintervjun lyckas sälja in
en girafftallrik fått chansen? Foto: Eva Nordström

Korta projekt kan vara en del av en långsiktig förändring. Nu startar ett nytt samarbete inom Vågrätt och med ombord finns kunnigt folk från branschen, skarpa forskare från RISE och angelägna företrädare för Sjöfartsverket.

REDO handlar om rekrytering, jämställdhet och de möjligheter som kommer med likabehandling och inkludering. I sjöfartsbranschen har vi kommit olika långt i dessa frågor, men nu ska vi tillsammans hitta konkreta vägar framåt.

Under ett år ska projektet ta fram en riskanalys för vad som händer om vi inte lyckas få in fler kvinnor i branschen. Vi ska också titta på möjligheten för att skifta roller ombord och se hur Sjöfartsverket på sikt kan få fler kvinnor att köra lotsbåt.

För att göra det konkret gäller det att ha verkligheten i centrum och fokusera på människorna det handlar om. Det är viktigt att få så djup förståelse som möjligt för problemen, så därför involveras branschens företrädare i många steg, så att vi tillsammans kan förstå behoven och gemensamt utvärdera tänkbara lösningar. Modellen kallas Design thinking.

På avsparken i februari på Lindholmen Science Park och på första mötet fick deltagarna testa arbetssättet. För att använda alla sinnen uppmanades vi först att börja berätta för varandra, lyssna och sedan flytta runt och byta idéer kring lösningar. Dessa presenterades genom att rita, bygga saker och göra rollspel, allt för att få med så många perspektiv som möjligt.

De utmaningar som vi fick jobba med handlade om att rekrytera på ett annat sätt, hur karriärvägar inom sjöfart kan bli mer inkluderande, den sociala arbetsmiljön ombord och vad som gör att man vill stanna i branschen.

Fakta: REDO ska identifiera och analysera hinder för rekrytering av kvinnor till sjöfartsbranschen samt utveckla lösningar för diversifiering och ökning av rekryteringsbasen i syfte att trygga kompetensförsörjning och konkurrenskraft för svensk sjöfart. Projektet finansieras av Trafikverket. Läs mer här. 

 


Eva Nordström arbetar med jämställdhet och likabehandling på Sjöfartsverket: ”Med indirekta sjöfartsmeriter seglade jag in på Sjöfartsverkets kommunikationsavdelning för 15 år sedan och är kanske just därför mer intresserad av människorna, än av fartyg och hamnar. Jag är nyfiken på vad som får folk att gå till jobbet, vad som får folk att trivas och vara stolta över det de gör. Jag tycker att Vågrätt är ett fantastiskt branschinitiativ och deltar i arbetsgruppen kring kommunikationsfrågor. Här skriver jag om sådant som kan inspirera i förändringsarbetet.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.