Känner du igen våld när du ser det?

Vi möts nästan dagligen av nya rapporter om det grova våldet och om gängkriminaliteten och det är hemskt på riktigt. Det är också hemskt att det våld som är så mycket vanligare i våra liv, det som kvinnor utsätts för i sina hem, av sina män, nu kommer lite i skymundan. Det blandas också upp med underhållningsvåldet och vi blir avtrubbade, trötta i hjärnan och gränserna mellan verklighet och fiktion suddas ut. Att då börja prata om våld på jobbet – går det ens att få någon att lyssna?

På Sjöfartsverket kör vi en testomgång med en utbildning kring våldsprevention tillsammans med organisationen MÄN. Det startade med en föreläsning inom Vågrätt och vi fortsatte genom att också erbjuda det till alla anställda i egen kanal. Sedan inledde vi ett längre samarbete och nu är det alltså en utbildning som pågår. Det är inte så många deltagare men de som är med tycker det är intressant… och ovant.

Mentorer i våldsprevention (MVP) är en metod som utvecklats av just MÄN i Sverige. De har skolor och kommuner som främsta målgrupper men börjar också vända sig till vuxna i arbetslivet. En del av vårt pilotprojekt är att anpassa materialet.

Från mvpsverige.se

Varför skriver jag om det här i Sjöfartstidningen?

Grundbulten är en bredare förståelse för vad våld är; ”varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”. Alltså inte bara fysiskt utan också hot, trakasserier, sexistisk jargong, olika kontrollbeteenden och nervärdering kan betraktas som uttryck för våld, enligt den norska psykologen Per Isdal som var den första i Norden att starta behandlingshem för våldsamma män.

Vi vet att allt det där förekommer på arbetsplatser runt om i Sverige och sjöfarten utgör inget undantag. Vi vet att nästan var femte kvinna på arbetsmarknaden upplever saker som inte känns ok och att de som jobbar i mansdominerade branscher har det tuffast. Vi vet också att många män far illa när det blir för mycket machosnack, det är liksom inte bra för någon.

Att jobba med våldsprevention är alltså att arbeta förebyggande för en bra social arbetsmiljö för både kvinnor och män. Med den här definitionen av våld kan vi bli mer uppmärksamma på varandras beteenden och det finns många strategier för att ingripa eller avvärja, det ingår också i kursen.

De flesta känner inte igen sig i att det skulle förekomma våld på jobbet. Toppen, säger jag.

Men vad sägs om lite solidaritet med dem av oss som har det annorlunda, de av oss som behöver företagets uttalade stöd och chefens tydliga ställningstagande? För att inte tala om kollegor som bryter tystnadskulturen och vågar säga ifrån.

Om du blir nyfiken på vårt testupplägg är du välkommen att höra av dig!