Världen tar form

För fem år sedan skrev jag boken På stadig kurs, som handlar om Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Som så många andra maritima skrifter gavs den ut på förlaget Breakwater Publishing. Jag ville ha med lite om andra nordiska stiftelser med betydelse för den maritima kulturen och fann exempelvis Stiftelsen John Nurminen, som jag också besökte i Helsingfors.

Redan då blev jag mycket imponerad av Nurminen-stiftelsens ambitiösa bokutgivning. Stiftelsen har hittills givit ut drygt 30 praktverk på finska, svenska och engelska. Dit hör exempelvis Mare Balticum, Ultima Thule och ett verk om den finlandssvenske upptäcktsresanden A.E. Nordenskiöld.

Just Nordenskiöld var en avancerad kartsamlare. Hans värdefulla kartsamling på Nationalmuseet i Helsingfors tillhör det som har berikat stiftelsens senaste praktverk, vars svenskspråkiga upplaga har fått titeln Världen tar form ‒ Den europeiska kartans historia i tusen år. De svenska upplagan gavs ut i samarbete med Breakwater lagom till Bokmässan i Göteborg 2017, där den presenterades i Sjöfartsmontern.

Syftet med Nurminen- stiftelsens bokutgivning är att ge allmänheten en inblick i sjöfartens historia. Utöver texten, som skall vara lättfattlig och intresseväckande, satsar stiftelsen på en mycket påkostad layout. Illustrationerna tas företrädesvis ur stiftelsens egna samlingar av marin konst, nautica och antika kartor och sjökort. En del av detta visas på vad som kan kallas ett litet sjöfartsmuseum på stiftelsens högkvarter i Speditionshuset Helsingfors-stadsdelen Västra Böle.

John Nurminens Stiftelse bildades 1992. Den har sina rötter i familjerederiet AB John Nurminen, som grundades i Raumo 1886. Stiftelsen vill slå vakt om sjöfartens kulturtraditioner. Dessutom har stiftelsen startat det ambitiösa miljöprojektet Ett rent Östersjön.

Familjen Nurminen började samla antika kartor och sjökort redan på 1930-talet. Så småningom väcktes tanken på att ge ut en skrift på just det temat. Lotten föll på vetenskapshistorikern Marjo Nurminen och hennes make, stiftelsens grundare och ordförande Juha Nurminen, som blev verkets huvudredaktör.

Marjo Nurminen ägnade uppemot fem år åt boken. Till sin hjälp hade paret en expertgrupp från USA, Storbritannien och Nederländerna. Museer och arkiv i ett flertal länder öppnade välvilligt sina portar för bokprojektet, som spänner över ett årtusende ‒ från tidig medeltid till 1700-talet.

Juha Nurminens förord inleds: ”Gamla kartor är ett fönster till historien.” Så sant! De ungefär 300 illustrationerna och Marjo Nurminens initierade text skänker läsaren en spännande resa genom tid och rum. Vi får veta vilka kartograferna var, för vilka intressen och syften kartorna skapades och vilken information de förmedlade.

Självfallet får de på sin tid världsledande judiska kartograferna på Mallorca sitt berättigade utrymme (se mitt blogginlägg om dem den 11 augusti 2016), liksom de europeiska sjömakternas upptäcktsfärder med hjälp av så kallade portolansjökort.

Som tidigare anställd på Sjöfartsverket Sjömansservice hoppas jag att praktverket Världen tar form letar sig både till Sjömansbiblioteket och till verkets sjökarteavdelning, som egentligen heter Affärsområde Sjögeografi. Där kommer boken garanterat att framkalla salighetsrysningar.

Dessutom hoppas jag att inga grova korrektur- eller språkfel uppdagas i den svenska upplagan, eftersom jag har varit något slags kombinerad korrekturläsare och språkgranskare.

Världen tar form kan beställas på http://breakwater.se/wwwbreakwaterse.html.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.