Smedjebacken ‒ höjdaren bland våra hamnar

I dessa bistra coronatider rekommenderas vi att semestra hemma i Sverige. Då har jag ett tips.

Sveriges högst belägna hamn som har obruten förbindelse med världshaven är knappast omnämnd i den nautiska seglingsbeskrivningen Pilot. Men positionen är 60°8′ 30″ N, 15° 24′ 48″ E. Där på 100 meters höjd över havet ligger Smedjebacken. 

Vi kustbor bör vara medvetna om att det finns ett stolt maritimt arv även längs våra inre vattenvägar. Dit hör Strömsholms kanal, som utgår från ångbåtsbryggan i Smedjebacken. Just där vidgar sig Kolbäcksån till sjön Norra Barken. Därefter går farleden vidare nedåt Mälaren, som djupvattenseglare har hörts kalla ”Näckros-Atlanten”, och vidare ut mot de verkliga världshaven för dem som råkar ha vägarna dit.

Den knappt 11 mil långa Strömsholms kanal följer Kolbäcksåns vattensystem med dess 14 insjöar ned mot Mälaren. Kanalens slutpunkt Borgåsund ligger i Strömsholm, en tätort inom Hallstahammars kommun som har fått ge namn åt hela vattenvägen. I Skantzen en liten bit uppströms finns ett Kanalmuseum.

Kanalens grävda delar utgör endast 12 kilometer av hela sträckningen. Stigningen från Mälardalen sker via 26 slussar. Tåget från Västerås i Västmanland upp mot Smedjebacken i södra Dalarna följer delvis kanalens sträckning, så att passageraren kan ana dess skönhet. Stationer som Hallstahammar, Surahammar, Ramnäs och Ängelsberg passerar revy.

Ängelsberg inom Fagersta kommun är känt för Oljeön med världens äldsta bevarade oljeraffinaderi, väl synligt genom tågfönstret. Samt för världsarvet Engelsbergs bruk med dess anor från 1600-talet. Efter mångskiftande öden köptes det 1916 av generalkonsul Axel Ax:son Johnson, arvtagaren till det på sin tid välkända rederiet Nordstjernan alias Johnson Line. Bara tre år senare lades bruket ned, men det avvecklades inte i sedvanlig bemärkelse. Den unika bruksmiljön lades helt enkelt i malpåse. Nordstjernan-koncernen ‒ som än i dag äger bruket ‒ bäddade därmed för Unescos världsarvsstämpel 1993. 

1991 avvecklade koncernen sin rederiverksamhet. Men ett helt sekel av rik sjöfartshistoria, alltifrån starten 1890, bevaras i Nordstjernans centralarkiv i en av byggnaderna på Engelsbergs bruk. Arkivet lär vara tryggt brandskyddat. Det skyddet var ytterst nära att prövas den 4 augusti 2014, då den värsta svenska skogsbranden i mannaminne tvingade fram en evakuering av Ängelsbergs invånare. Men orten och världsarvet klarade sig, med hjälp av vattenbegjutning från luften, vindkantring och kanske ännu högre makt. Strömsholms kanal var avspärrad för båttrafik under flera dagar.

Vårt avlånga land kantas av särpräglade bygder med fantasieggande namn som Österlen, Sjuhäradsbygden, Tiveden, Roslagen och Tornedalen. Ytterligare en är Bergslagen, landets äldsta bruksbygd med Strömsholms kanal som sin historiska pulsåder. Bergslagens kärnområde omfattar södra Dalarna, sydöstra Värmland samt norra och västra Västmanland. 

Namnet Bergslagen vittnar om forna tiders bergsmän; bönder som extraknäckte med malmutvinning på de egna markerna. Redan på 1600-talet var järn från Bergslagen en ansenlig del av Sveriges export. Behovet av en vattenled för transporterna genom oländig, starkt kuperad mark blev allt större. 

1776 bildades Strömsholms Slusswerk, och året därpå inleddes kanalbygget. Tio år senare invigdes Strömsholms kanal av kung Gustav III, men först 1795 kunde den tas i bruk. 

Redan då fanns tankar om att förlänga transportleden norröver till Dalälven, och därmed längs älvens nedre lopp till Bottenhavet. Huvudleden för det ej förverkligade kanalprojektet, som senast utreddes på 1990-talet, var tänkt att gå från sjön Siljan via Dalälven till Gävlebukten. Det har kallats Dala kanal.

Nyttosjöfarten på Strömsholms kanal hade stor betydelse under ett och ett halvt århundrade. Men kring andra världskriget hade fjärrtransporter via tåg och landsväg alltmer tagit över. Under krigsåren var trafiken minimal, och 1948 lär den sista sjöburna godstransporten ha ägt rum. Om storhetstiden vittnar det faluröda hamnmagasinet i ångbåtsbryggans ena ända. Intill en dörr sitter en skylt som visar att här fanns hamnens skeppsmäkleri. Här finns även ett bevarat lokstall. Det hörde till Wessman-Barkens Järnväg, som från 1859 skötte lokala godstransporter för vidare befordran på så kallade kanalsjasar längs Strömsholms kanal. Hamnmagasinet och lokstallet ingår i Ekomuseum Bergslagen, tillsammans med andra bruksanläggningar i ett halvdussin bergslagskommuner.

Under 1960-talet renoverades kanalen, nu för fritidsbåtägarnas behov. Kanalen drivs av Strömsholms Kanalaktiebolag, med anor tillbaka till Slusswerket anno 1776.

Bergslagen ger mersmak, så kanske jag återvänder för en kanaltur med ångbåt. Gärna med en deviation över land till Grangärde finnmark ett par mil nordväst om Smedjebacken, med Dan Anderssons verk i bagaget. Här hade skogsfinnar sina kolmilor, som försåg bergsmännens hyttor med träkol. I Skattlösberg, där den finskättade Dan Andersson föddes, finns Luossastugan. Där  bodde han några år som ung man, och stugan har bevarats till hans minne. Den liksom själva orten ingår också i Ekomuseum Bergslagen.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.