Sjömanshusstiftelsens litteraturpris

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delar sedan millennieskiftet ut ett årligt pris för sjöfartslitteratur. Såväl skönlitteratur som facklitteratur inom området kan belönas. För närvarande är prissumman 20.000 kronor. Till skillnad från Stiftelsens övriga priser, som har en särskild belöningsdag under maj, delas litteraturpriset ut i Sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg varje höst.

 

litteraturpris2015_Tomas_Taro_Lennerfors

2015 års mottagare av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris Thomas Taro Lennerfors tar emot priset av Stiftelsens ordförande Christer Themnér.

 

2015 års mottagare var fackboksförfattaren Thomas Taro Lennerfors. 2009 gav Thomas ut verket Stockholmsrederierna, som ger en värdefull inblick i den globala roll som stortankrederierna Argonaut, Frontline, ICB och Nordström & Thulin hade under 1900-talets sista decennier. 2013 gav samme författare ut verket Att skapa en värld, med undertiteln ”Stena Bulk, Concordia Maritime och marknadsföringens betydelse i tanksjöfarten 1982-2012”. Även denna bok fördjupar vår kunskap om stortankbranschen. Närmast väntas ett verk på temat kylsjöfart, med arbetsnamnet The Global Reefer Industry. Thomas är universitetslektor och docent vid Uppsala Universitet, institutionen för teknikvetenskaper. På bilden tar han emot priset av Stiftelsens ordförande Christer Themnér (t.h.).

Stiftelsen har en litteraturgrupp, som består av mig, Torbjörn Dalnäs, samt sjöingenjören och författaren Robert Hermansson. Gruppens uppgift är att lämna förslag på värdiga mottagare av litteraturpriset till Stiftelsens direktion, som fattar det slutgiltiga beslutet. Tips om och förslag på lämpliga mottagare välkomnas.

 

Tidigare mottagare av Sjömanshusstiftelsens litteraturpris:

2000 John E Persson

2001 Ove Allansson

2002 Lennart Revborn

2003 Torbjörn Dalnäs

2004 Göran Engdal

2005 Robert Hermansson

2006 Paul Paulsson, Lennart Lundberg, Terje Fredh

2007 Anders Wällhed

2008 Ingrid Kaijser

2009 Claes-Göran Wetterholm

2010 Björn Larsson

2011 Thure Malmberg och Pär-Henrik Sjöström

2012 Reidar Jönsson

2013 Lennart Johnsson

2014 Marie Jacobsson

Kommentarer

  • Tamio Nishikawa

    Hej Tobe, bra att det var just Thomas som fick priset, han har mycket känd sister i Japan,
    vars karriär inom underhållningsbranchen gick fort efter att ha landat i morsans hemland
    med bara några tusen yen i handen när hon var bara 18-19 år gammal, det var jag som
    fixade hennes biljett, mama var också undervar japanska kvinna, men gick bort för några år sedan, jag saknade hennes så mycket, Tamio

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.