Signalflagg U får ny användning

Signalflaggor är maritim kultur. De sju bokstavsflaggorna här ovan är ett stående inslag i inbjudan till Sjöfartsmontern på höstarnas bokmässor i Göteborg. Bokstav för bokstav står de helt enkelt för WELCOME.

Jag gissar att ytterst få av dagens sjöfarare kan samtliga signalflaggor som ett rinnande vatten. Själv kan jag endast ett fåtal av dem. Däribland den helgula signalflaggen Q, som omnämndes i mitt förra inlägg. Enligt IMO:s och Sjöfartsverkets Internationell Signalbok betyder den ”mitt fartyg är fritt från smitta, och jag begär rätt till fri samfärdsel med land”. Den bokstaveras Quebec, enligt det system som tagits fram av luftfartsorganisationen ICAO och som även används inom sjöfarten.

Besynnerligt nog framgår det inte av boken, men signalflagg L (Lima) förd i hamn betyder raka motsatsen: ”fartyget är satt under karantän” (till sjöss betyder den ”stoppa farten ögonblickligen”) Det är mig obekant huruvida kryssningsfartyget Diamond Princess visade den gul-svarta flaggen medan hon låg under karantän i Yokohama med 3.711 personer ombord. Förvillande nog kan både den och Q-flaggen kallas yellow jack, som även är en beteckning på sjukdomen gula febern. 

Gissningsvis har bruket av signalflaggor minskat kraftigt på senare decennier. Därför frågar jag en sjökapten, som har seglat till sjöss under hela sitt arbetsliv, vilka signalflaggor som sitter bergfast i medvetandet. Utöver Q-flaggen nämner han exempelvis den tvåtungade blåvita A-flaggen (Alfa, ”dykning pågår, håll undan!”), den likaledes tvåtungade men helröda B-flaggen (Bravo, ʺjag lastar/lossar/transporterar farligt godsʺ) och den rödvita H-flaggen (Hotel, ʺjag har lots ombordʺ).

Rödvit är även U-flaggen (Uniform, ʺni stävar mot faraʺ), men med fyra diagonalt placerade fält. Nyligen föreslog Japans meteorologiska institut Kishō-chō  att just den flaggen i storformat skall användas som varning för tsunami längs hotade kuststräckor.

Uttrycket turning a blind eye i betydelsen blunda för något brukar ges en koppling till signalflaggor. Under Slaget vid Köpenhamn 1801 signalerade amiral Hyde Parker till den då underordnade amiralskollegan Horatio Nelson att denne skulle avbryta angreppet. Den stridslystne Nelson, som var blind på ett öga, satte då tubkikaren till just det ögat och fortsatte attacken mot den danska flottan. Det är en god historia, men den har ett skönhetsfel: Oxford English Dictionary kan härleda uttrycket turning a blind eye ända tillbaka till 1698.

Stor flaggning eller flaggning över topp är att, särskilt vid högtidliga tillfällen, pryda ett fartyg med signalflaggor. Ofta används beteckningen ʺflaggspelʺ för företeelsen, men flaggspelet är egentligen den stång akterut där nationsflaggen förs. Vårt språkhistoriska rättesnöre Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) är glasklar: ʺ…stång för hissande av flaggor, befälstecken o. signaler; i sht om akterut befintlig stång för hissande av nationalflaggan.ʺ Den då och då uppdaterade Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) anger däremot även bibetydelsen ʺstor fartygsflaggning med signalflaggorʺ, men det får nog ses som en anpassning till landkrabbors avvikande tolkning av denna sjöterm.

Låt mig till sist, apropå bokstavering, slå in på ett stickspår. Härom året riktades ilska mot den totala mansdominansen i den svenska bokstaveringen. Man föreslog att namnlistan A-Ö skulle ändras till något i stil med ”varannan damernas”. Det vore oklokt. Adam, Bertil och så vidare ända till Östen sitter i ryggmärgen på alla de kvinnor och män som rutinmässigt använder bokstaveringen. 

Den internationella bokstaveringen som används inom sjöfarten har åtminstone ett kvinnonamn, Juliett, och endast fyra mansnamn: Charlie, Mike, Oscar och Romeo.

Kommentarer

 • Björn A Lundqvist

  Kul att läsa om signalflaggor! Jag har jobbat med kryssningsfartyg i Stockholm några år och har till min stora glädje sett att vissa signalflaggor fortfarande används! Just Q har man alltid hissat ! Har aldrig sett QQ eller L! Sen har man också H hissad! I sällsynta fall har jag sett Blue Peter också!

  Kommer också ihåg att man ofta såg ryska fartyg med D hissad när man gick i Östersjön!

 • Anonymous

  Kom till Sudan (90-talet). Hade glömt hissa Q. Vid kajen påtalades detta och det vara bara att ta lotsen ombord igen och och ut och vända vid lotsstation samt där hissa Q. När man sedan såg hur det såg uti land så insåg man snabbt att det inte var vi som innebar fara för smitta.

 • Anonymous

  Som vanligt en härlig text,
  tack!
  Tango-Hotel-Uniform-Roma-Echo

 • Billy Fransson

  Från ex-signalmatros Billy Fransson; skepps-nummer 55 på
  HMS Tre Kronor; vi hade ett svenskt tre-bokstavs namn på alla signalflaggorna: ADA BÅT CIF DAG EKO FRI GAJ HAV IVO JON KOL LIV MÅS NIX OVE PER QUB RUT SÄV TOR UNO VAS WIR XSS YXA ZTA ÅKE ÄRA ÖGA, ”ADA PÅ HALV” ETC/Hälsningar/Billy (ex Gränges, Salén o SRF)

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.