Opera Line 80 år

Anrika Wallenius Line har just fyllt 80 år. Grattis, med tillönskan om fortsatt förlig vind inför 100-årsjubileet 2034!

Den operaälskande Olof Wallenius bana som skeppsredare inleddes 1934, då han köpte s/s Bertil och lät bygga om henne till tanker. Fartyget döptes om till Soya och kom att frakta vegetabilisk olja. Rederi AB Soya föddes, det embryo som skulle gro till dagens storrederi med fartyg som drivs över världshaven av tusentals sjömän.

Ännu skulle det dröja innan fartygens klassiska operanamn kom i ropet. Men här är de, i den ordning de först togs i bruk.

Rigoletto

Först ut var Rigoletto, som sjösattes krigsåret 1941. Hon såldes emellertid till Transatlantic innan hon hann sättas i trafik. Då fick hon i stället det australiska aboriginnamnet Yarrawonga, som betyder ”klippigt berg”.

I gengäld tog Wallenius 1942 över Transatlantics Kolsnaren, som två år senare döptes om till just Rigoletto (2). Sedan dess har rederiets torrlastfartyg konsekvent döpts till fantasieggande namn från operans värld, i dag med undantag för dem som drivs under annat management.

Wallenius har haft ytterligare fyra fartyg som lystrat till namnet Rigoletto. Nummer tre i raden hamnade på sluttampen i pakistansk ägo. Under kriget mellan Indien och Pakistan 1971 bombades hon i sank.

Rigoletto nummer fyra och systerfartyget Traviata nummer två är faktiskt sjöhistoria! De sjösattes i Kiel 1955 som världens första specialbyggda biltransportfartyg. Sjökapten Bengt Törnqvist hade lanserat en idé om sådana fartyg, och Wallenius var förutseende nog att knyta honom till sig. Fartygen hade fyra bildäck med kapacitet för 290 bilar. Det var mycket på sin tid men kan jämföras med rederiets färskaste fartyg, som sväljer 6.500 bilar! På Rigolettos tid var det ännu lo/lo – lift on lift off med kranar – som gällde, men fartygen hade även sidoportar som varslade om ännu effektivare lastningsmetoder något längre fram. Rigoletto (4) sjönk på Messinas redd 1980, till följd av brand ombord. Då var hon sedan länge i andras ägo.

Femman ljöt skrotdöden i Alang 1996, och den senaste Rigoletto gick samma öde till mötes i Kina 2011. Sedan dess är namnet vakant inom Wallenius.

Giuseppe Verdis opera Rigoletto som hade urpremiär 1851 handlar om en dryg hertig och hans puckelryggige hovnarr, titelfiguren. Rigolettos dotter Gilda hamnar i hertigens garn. När hämnd skall utkrävas placerar sig Gilda i grevens ställe och dör av en dolkstöt avsedd för honom.

Otello

Nästa opera i tur efter Rigoletto var Othello. Namnet tillföll en ärrad veteran, sjösatt redan 1917 som amerikanska s/s Sacramento. Hon köptes av Wallenius 1946 och blev kvar i flottan till 1951. Sedan dess har rederiet haft ytterligare sex Otello (nu med denna stavning), däribland hon som sedan 2006 seglar under svensk flagg.

Verdi-operans Otello grundar sig på en tragedi av Shakespeare. Titelfiguren är en sjöhjälte av morisk härkomst men i Venedigs tjänst. En illasinnad officer gör allt för att skada Otello. Han lyckas manipulera denne till en svartsjuka, som saknar fog. Otello dödar sin hustru Desdemona. När han inser att hon varit honom trogen tar Otello sitt eget liv.

Traviata

1946 blev s/s Traviata rederiets första nybygge som togs i bruk under ett operanamn. Hon byggdes i Aalborg för tysk beställare, men krigsutgången ledde till att hon i stället hamnade hos Wallenius. Redan 1947 vandrade Traviata vidare till nya ägare. 1970 kolliderade hon med ett japanskt fartyg utanför södra Japan och sjönk.

Ytterligare tre Traviata har funnits i Walleniusflottan, däribland hon som 1955 – tillsammans med systern Rigoletto (4) – gjorde världspremiär som biltransportfartyg. Den senaste Traviata ljöt skrotdöden 2011. Namnet är således vakant.

Det var den flitige Verdi som skapade operan Traviata, ”Den vilseförda”. Den handlar om Violetta, Kameliadamen i Alexandre Dumas roman. För att göra en lång historia kort kommer hon till Paris, hamnar i dåligt sällskap och dör i sin älskades famn.

Tosca

Även Tosca var ett nybygge, som levererades från Kockums i Malmö 1947.

Ytterligare fyra fartyg har begåvats med detta namn. (Däribland tvåan anno 1953, som efter en thailändsk sejour 1962-64 plötsligt dök upp under några månader som panamaflaggade s/s Titus.) Den senaste Tosca sjösattes i Nagasaki så sent som 2013 och seglar under Singaporeflagg.

Giacomo Puccinis opera handlar om sångerskan Tosca, som blir kär i målaren och upprors-mannen Cavaradossi. Denne arkebuseras, och hon följer honom i döden.

Aida

1947 levererades ytterligare ett nybygge, Aida, men nu från ett brittiskt varv. Två år senare såldes fartyget, och 1958 sjönk hon utanför Alexandria.

Hittills har ytterligare fem Walleniusfartyg tilldelats detta namn. Aida nummer två är unik – hon var den enda tankern i Wallenius flotta som fick ett operanamn. Den senaste Aida sjösattes 2006 och plöjer världshaven under svensk flagg.

Verdis opera Aida utspelar sig i faraonernas Egypten. Landet är i krig mot grannlandet Etiopien, och titelfiguren är en etiopisk prinsessa som hamnat i egyptisk fångenskap. Ett komplicerat triangeldrama utvecklas mellan henne, faraos dotter och den egyptiske överbefälhavaren. Operan var beställd till Suezkanalens och Kairooperans invigning 1869 men kunde ha sin urpremiär först 1871.

Bohème

Wallenius har haft fyra fartyg med operanamnet Bohème. Ettan, som var syster till Tosca (1), såldes 1950 till Johnson Line och döptes om till Thai. 1972 sprang hon läck utanför Japan, varpå hon kondemnerades och ljöt skrotdöden på Taiwan.

Sunderlandbygget Bohème (2) var syster till Tosca (2). Hon togs i bruk 1953, såldes 1965 och hade ett  mångskiftande liv under olika flaggor till 1977.

Bohème (3) sjösattes 1968 i Åbo som Wärtsilävarvets första och Wallenius hittills enda kryssningsfartyg. Fartyget hade egentligen beställts av Bonniersägda Lion Ferry, men Wallenius tog över kontraktet. Inledningsvis fick hon tysk flagg med Bremen som hemmahamn men chartrades ut till Commodore Cruise Line. 1981 tog Finlandsbaserade Rederi AB Sally över både kryssningsrederiet och fartyget, som nu bar panamansk flagg. Några år senare såldes fartyget vidare till den amerikanska Scientologisekten, som hon alltjämt tjänar under namnet Freewinds.

Fordonstransportfartyget Bohème (4) levererades 1999 från sydkoreanska Daewoo, där också tio systrar till henne levererades under tio år närmast före och efter millennieskiftet.

Puccinis opera med samma namn är en kärlekshistoria mellan poeten Rodolphe och sömmerskan Mimi, som dör i lungsot.

Tristan och Isolde

Fartygsnamnen Tristan och Isolde har följts åt, som i operanamnet. Först ut var två Bremenbyggen anno 1956. Tristan ljöt skrotdöden 1986, Isolde redan 1981. Nästa par med dessa namn levererades från Kockums 1985 och seglar fortfarande under svensk flagg.

Wagners opera Tristan och Isolde bygger på en medeltida riddarsaga i keltisk miljö. Tristan skall hämta den sköna prinsessan Isolde på Irland som gemål åt hans morbror, kungen av Cornwall. I stället inleder de unga tu en komplicerad kärlekshistoria som slutar med döden för dem båda.

Fidelio

Wallenius första Fidelio byggdes i Norrköping, så även systrarna Falstaff och Faust. Trion levererades 1959-60 och tjänade rederiet i ett halvdussin år, varpå de skingrades för vinden. 1986-87 ljöt de skrotdöden.

Fidelio (2) var en udda fågel. Hon byggdes i Landskrona, döptes till Citadel och levererades 1966 till stadens eget storrederi Perl Shipping. Först tio år senare togs hon över av Wallenius och fick sitt operanamn. Detsamma gällde även hennes systrar Daphne och Sonette, som blev Falstaff (2) respektive Faust (2).

Även Nagasakibygget Fidelio (3) fick vänta på sitt operanamn. Hon levererades 1986 som Nosac Skaukar till ett Liberiabaserat rederi, köptes av Wallenius 1994 och sattes under amerikansk flagg. Sedan 2012 seglar hon under sydkoreansk flagg som Morning Marvel.

Svenskflaggade Fidelio (4) och hennes fyra systrar levererades 2007-08 från Sydkorea och är still going strong.

Operan Fidelio blev Beethovens enda verk för scenen. Fidelio är den till fångvaktare förklädda kvinnan Leonore, som befriar sin av den grymme guvernören Don Pizarro fängslade man Florestan. Varpå Don Pizarro själv får skaka galler. Således ett i operans värld osedvanligt lyckligt slut.

Falstaff

Utöver de redan nämnda ettan och tvåan tog Wallenius 1985 leverans av Japanbygget Falstaff nr 3, samt även Faust nr 3. Falstaff seglar fortfarande under svensk flagg.

Den av Shakespeare skapade titelfiguren i Verdis sista opera Falstaff är njutningslysten, feg och skrytsam men blir med humorns hjälp ändå riktigt sympatisk.

Faust

Ettan och tvåan följdes således av den tredje Faust 1985. Efter fyra år överfördes hon till amerikansk flagg. Sedan 2003 heter hon Liberty och seglar numera under Marshall Islands-flagg.

En fjärde Faust levererades från Sydkorea 2007 och bär svensk flagg.

Goethes Faust stuvades om till opera av Gounod. I fokus står titelfiguren, som har slutit förbund med djävulsgestalten Mefistofeles.

Figaro

Rederiets första Figaro levererades från varv i Bremen 1959,  avyttrades 1968 och ljöt skrotdöden 1975.

Figaro (2) lämnade 1972 sitt varv i dåvarande Leningrad och såldes vidare efter sex år. Sedan 2006 är hon identisk med Panamáflaggade Dong Fang Xing.

1981 levererades Kockumsbygget Figaro (3), som 1997 överfördes till Singaporeflagg. 2013 ljöt hon skrotdöden som sydkoreaflaggade Morning Spruce.

Figaro (4) lämnade sitt sydkoreanska varv 2011 och seglar sedan dess under svensk flagg.

Den klipske frisören Figaro figurerar i två komedier av Beaumarchais som båda blev operor; Barberaren i Sevilla av Rossini och Figaros bröllop av Mozart. Figaro är även kammartjänare hos en greve, som är intresserad av den sköna Rosina. Förvecklingar följer.

Madame Butterfly

Bremenbygget Madame Butterfly levererades 1959, med typbeteckningen LoLo Car Bulk Carrier. Hon hade liknande mått som årsbarnet Figaro (1), men de var inga bokstavliga systerfartyg.

Wallenius drev Leningradbygget Madame Butterfly (2) 1969-78. År 2000 gjorde hon sin sista resa, med Alang som destination.

Kockumsbygget Madame Butterfly (3) togs i bruk 1981 och seglar sedan 1996 under Singaporeflagg.

Puccinis opera Madama Butterfly handlar om tehusflickan Cio Cio San i Nagasaki. Hon gifter sig med sjöofficeren Pinkerton, som i sin tur gifter sig med en dam hemma i USA. Han återvänder till Japan med nya frun i släptåg. Hon ämnar adoptera Cio Cio Sans och Pinkertons gemensamma barn. Varpå Cio Cio San begår harakiri.

Titus

Den första Titus med Walleniusanknytning är identisk med s/s Tosca (2). Men hon bar endast namnet Titus under några månader 1964, och då under panamaflagg.

Cobelfret-ägda Titus (2) chartrades av Wallenius 1971-83. Hon kondemnerades efter brand ombord 1987 och bogserades till upphuggning i Kina.

Titus (3) var först ut i den elva fartyg långa serie systrar som byggdes på Daewoo 1994-2003. Hon såldes 2004. Sedan dess är namnet vakant.

La clemenza di Tito (”Titus barmhärtighet”) blev Mozarts näst sista opera. Den är ett slags hyllning till titelfiguren, den romerske kejsaren under det första århundradet e.Kr. Operan var ett beställningsarbete till kröningen av den tyskromerske kejsaren Leopold II då han även blev kung av Böhmen 1791.

Lohengrin

Ett knippe av rederiets fartyg hamnade aldrig under svensk flagg. Några av dem bar operanamn som endast användes en gång eller två och som därför kanske inte har fastnat i vårt medvetande. Till den kategorin hör Lohengrin.

1958 lämnade tyskägda m/s Ursula Parchmann varvet i Bremen. Efter några år kraschade hennes rederi. 1962 tog Wallenius Bremen över henne, som nu fick heta Lohengrin under bibehållen tysk flagg, och därtill en syster och ytterligare ett fartyg. I januari året därpå sjönk hon i hårt väder i Kielbukten. Befälhavaren omkom men fartyget bärgades och sattes 1964 i trafik för ny ägare.

Då fick Wallenius Bremen i stället en ny Lohengrin (2) levererad från ett lokalt varv. Efter fem år under tysk flagg såldes hon vidare till Sydafrika.

Wagners opera Lohengrin bygger på en folksaga om svanriddaren, som gifter sig med den sköna Elsa. Deras vägar skiljs år när hon, mot uttryckligt förbud, frågar efter hans namn och börd. Passande nog är folksagans Lohengrin son till Parsifal, som figurerar i kretsen kring kung Arthur och riddarna runt det rund bordet.

Parsifal

Parsifal (ex Helmuth Parchmann) var systerfartyg till Lohengrin (1). Hon tjänade Wallenius Bremen 1962-71.

1978 sjösattes japanska Kaijin Maru, som 1985 togs över av Wallenius Lines (Japan) under bibehållet namn (Kaijin betyder havsgud och Maru är ett positivt laddat tillnamn på civila fartyg). Två år senare flaggades hon om från japansk till singaporiansk flagg och blev då Parsifal (2). År 2000 ljöt hon skrotdöden efter lång och trogen tjänst.

Parsifal (2) lämnade varvet i Nagasaki 2011 och seglar under Singaporeflagg.

Wagners opera med samma namn är ett mysteriespel som kretsar kring Graalsriddarnas borg.

Siegfried

Karl-Heintz Parchmann var det tredje tyska fartyget som Wallenius Bremen tog över 1962, under nya namnet Siegfried. Efter tre år vandrade hon vidare till nya ägare under andra fartygsnamn och varierande flaggor.

Wagners Siegfried är den tredje av fyra sammanhängande operor som ingår i Nibelungens ring. Titelfiguren motsvarar den nordiska Völsungasagans Sigurd Fafnersbane.

Martha

Kockums nybygge 243 hade beställts av Wallenius men togs vid leveransen 1944 över av Nordström & Thulin, som gav henne namnet Cassiopeia. Efter 15 år som Transatlantics Narrandera togs hon 1962 tillbaka av Wallenius, som gav henne namnet Martha. Tre år senare såldes fartyget till nya ägare i Grekland men lär fortsättningsvis ha chartrats av Wallenius under bibehållet namn. Hon har absolut ingenting med fartyget i den danska kultfilmen Martha anno 1967 att göra.

Operan Martha handlar om drottningens hovdam. Den vackra lady Harriet är uttråkad och lockas att klä ut sig till en platssökande bondflicka med det påhittade namnet Martha. Hon råkar bli anställd i ett hem. En komplicerad kärlekshistoria börjar spira med en man, som visar sig vara son till en orättfärdigt landsförvisad greve. Därmed har han rätt börd, vilket borgar för happy end.

Undine

Götaverksbygge 512 levererades 1938 till Transatlantic, under namnet Kanangoora. Efter skiftande öden togs hon 1962 över av Wallenius Bremen, som gav henne det nya namnet Undine. Tre år senare såldes hon vidare till greker.

Undine (2) levererades direkt till Wallenius Bremen 1966 och tjänade rederiet till 1979. Tre år senare inledde hon en ny karriär som djurtransportfartyg, en fartygstyp som av skämtare har kallats ”wo/wo” (walk on-walk off). En novemberdag 1991 kolliderade den nu libanonflaggade m/s Rabunion XVIII i Bosporen och sjönk snabbt. Fem man omkom och 21.000 får dränktes.

1991 levererades Undine (3) till Cobelfret i Panama. Tillsammans med systern Cymbeline (som dock ej är ett operanamn) var hon samägd av Wallenius till 1993.

Undine (4) levererade 2003 och går under svensk flagg.

Det finns fyra operor om vattenanden Undine, som gifter sig med en riddare för att få en själ.

Salome

Transatlantics Goonawarra anno 1937 var syster till Kanangoora, som skulle bli Undine (1). Hon skulle gå en liknande framtid till mötes, 1962-56 som Wallenius Bremen-ägda Salome.

Salome (2) levererades 1966 och gick för Wallenius Bremen till 1973. 2010 förärades hon det kustlösa Bolivias flagg, med La Paz uppe i Anderna som ”hemmahamn”. Året därpå ströks hon ur registren som spårlöst försvunnen.

Japanska m/s Kaiei levererades 1980 och tillföll Wallenius Lines (Japan) 1986. Sex år senare överfördes hon till Singapore och fick då namnet Salome (3), för att 2001 säljas vidare.

Singaporeflaggade Salome (4) tillhör rederiets nyaste Nagasaki-byggen. Hon levererades 2012.

Richard Strauss opera Salome bygger på en enaktare av Oscar Wilde. I korthet handlar den om hur titelfiguren begär och får Johannes Döparens huvud på ett fat.

Medea

Bremenbygget Medea levererades 1963 och gick under svensk flagg till 1977, då hon såldes.

1982 levererade Kockums Medea (2), som sedan 1995 seglar under Singaporeflagg.

Operan Medea handlar den trollkunniga kvinnan i sagan om argonauterna. Hon hjälper Jason att erövra det gyllene skinnet. Jason överger henne. Hon hämnas genom att döda deras gemensamma söner, och dessförinnan hans nya kvinna.

Carmen

Wallenius första Carmen levererades 1963. I likhet med systern Medea (1). såldes hon 1977.

1982 levererades Carmen (2), som syster till Medea (2), Madame Butterfly (3) och Figaro (3). 15 år senare flaggades hon ut till Singapore, och 2010 såldes hon efter lång och trogen tjänst. Hon efterträddes året därpå av nybygget Carmen (3), som går under svensk flagg.

I Bizets opera är Carmen en romsk kvinna som dolkmördas av korpral Don José i ett svartsjukedrama.

Aniara

Lödösebygget Aniara sattes i trafik 1963 och såldes vidare 1971.Hon var syster till Oberon, Elektra, Porgy och Bess.

1978 levererades Johnson Line’s Avesta, som var syster till Wallenius Tosca (4). Fem år senare togs hon över av Opera Line och döptes om till Aniara (2). Ett tag kring millennieskiftet var det tal om att bygga om henne till flytande studenthem, men så blev det aldrig. Hon såldes 2005.

Sydkoreabygget Aniara (3) levererades 2008 och går under svensk flagg.

Karl-Birger Blomdahls opera Aniara bygger på ex-sjömannen Harry Martinsons versepos om rymdskeppets ändlösa irrfärd genom Vintergatan.

Oberon

Wallenius första Oberon tjänade rederiet 1964-72.

1974 sattes liberiaflaggade Univenture No. 1 i trafik. Hon togs över av Wallenius 1983 och bar som Oberon (2) svensk flagg tills hon ljöt skrotdöden 1994.

Dagens Oberon (3) bär svensk flagg sedan leveransen 2008.

Oberon är älvakungen och titelfiguren i Webers opera med samma namn, som bygger på ett medeltida diktverk.

Elektra

Rederiets Elektra lämnade Ekensbergs Varv 1964 och chartrades de första två somrarna av Gotlandsbolaget. 1977 såldes hon till Scandinavian Motorships.

Elektra (2) levererades 1999. Hon ingår i rederiets syskonskara på elva fartyg från Daewoo i Sydkorea. Sedan 2010 seglar hon under Singaporeflagg.

Richard Strauss opera handlar om prinsessan Elektra i ett antikt drama. Tillsammans med sin bror tar hon livet av modern Klytaimnestra för att hämnas mordet på fadern, kung Agamemnon.

Porgy och Bess

Fartygsparet Porgy och Bess byggdes på Lödöse Varf och tjänade Wallenius 1964-1969 respektive 1965-67.

1978 lämnade Transatlantics syskonpar Kolsnaren och Elgaren varvet i Nagasaki. Efter en flerårig fransk sejour chartrades de 1998-99 av Wallenius under namnen Porgy och Bess.

Gershwins opera Porgy and Bess utspelar sig i afroamerikansk sydstatsmiljö, med den invalidiserade tiggaren Porgy och den lösaktiga Bess i fokus.

Don Juan och Don Carlos

Don Juan lämnade Ekensberg 1965 och tjänade Wallenius till 1972. Hon var syster till Don Carlos, som stannade i rederiets tjänst till 1973

Operaherrarna följdes åt även från Wärtsilä i Åbo. Nybygget Don Juan (2) lämnade varvet 1975, med Don Carlos (2) som systerfartyg. Tio år senare flaggades båda ut till Singapore.

Namnen tilldelades därefter två i den stora syskonskaran på elva fartyg från Daewoo som levererades under åren närmast före och efter millennieskiftet. Båda flaggades ut till Singapore 2010 respektive 2011.

Mozarts opera Don Juan handlar om en förförare, vars livsstil leder till att helvetets portar öppnar sig och han gör sin sorti i flammorna.

Operan Don Carlos av Verdi utspelar sig i 1500-talets Spanien. Prins Carlos är kär i sin före detta fästmö, som hans pappa kungen har gift sig med. Vilket bäddar för vådliga intriger.

m/s Don Carlos (2) skulle bli ett verklighetsdrama. Wallenius säljer inte sina specialfartyg till tänkbara konkurrenter men gärna till andra ändamål. Efter att ha tjänat färdigt i biltransportbranschen såldes Don Carlos 1974 och bytte skepnad till djurtransportfartyget Danny F II. Den 17 december 2009 sjönk hon utanför Libanons kust. 45 man, drygt 10.000 får och närmare 18.000 nötkreatur omkom.

Mignon

Finnbodabygget Mignon levererades 1970 och såldes 1974.

Svenskflaggade Mignon (2) anno 1999 är ytterligare en i den elva fartyg långa Daewoo-serien.

Som liten flicka har Mignon, i Ambroise Thomas opera, rövats bort av ett romskt teatersällskap. När hon långt senare köps fri tar förvecklingar vid. Men till sist hittar hon hem till fadern grevliga slott. Hon och hennes räddare Wilhelm får varandra.

Turandot

Belgiskägda Turandot levererades 1971. I likhet med systern Titus (2) chartrades hon av Wallenius till 1973.

Turandot (2) anno 1995 ingår i Daewoo-serien på elva fartyg och går sedan 1912 under Singaporeflagg.

I Puccinis opera Turandot är titelfiguren en vacker men grym dotter till kejsaren av Kina. Till sina många friare ställer hon tre frågor. Om de inte kan svaren kostar det dem livet.

Don Pasquale och Don Quijote

Relativt nya tillskott i rederiets operainspirerade namnflora är Don Pasquale och Don Quijote, som ingår bland de elva Daewoo-systrarna. De levererades 1997 respektive 1998 och flaggades ut till Singapore 2012 respektive 2010.

Operan Don Pasquale utspelar sig i 1700-talets Rom, med en snål men giftaslysten ungkarl som titelfigur.

Tyske Wilhelm Kienzls inte särskilt välkända opera Don Quixote handlar om Cervantes  romanfigur och dennes vapendragare Sancho Panza.

Manon

Ytterligare en i Daewoo-serien är Manon, som levererades 1999. Sedan 2011 seglar hon under Singaporeflagg.

Det finns två operor om den unga koketta damen Manon. Hon har svag karaktär, suktar efter lyx och dör slutligen på vägen till en straffkoloni.

Fedora

Fedora ingår i nästa Sydkorea-serie på fem fartyg som levererades 2007-08. Hennes systrar är Faust (4), Fidelio (4), Oberon (3) och Aniara (3).

Giordanos opera Fedora utspelar sig i tsarens Sankt Petersburg samt Schweiz och Paris och handlar om kärlek och ond bråd död.

Till sist ett tips om operadamen Gioconda, som ännu ej har figurerat i Wallenius rullor. Denna venezianska sångerska i Ponchiellis opera La Gioconda (”Den muntra”) blir kär i den adlige genuesiske sjökaptenen Enzo. Vilket kompliceras av krig, inkvisition och rivalen Laura. Enzos skepp sätts i brand, men själv lyckas han fly tillsammans med Laura. Varpå Gioconda sticker en dolk i sitt bröst.

Inte så muntert således, men det är som det lär kunna sägas om en hel del operor: Olycklig kärlek när den är som allra bäst.

Väl bekomme!

Källor:

Effektiva fartyg med vackra, blodiga namn av TD (Utkik nr 4 1989)
HEXIKON av Alf Henrikson m.fl. (2005)
Operans värld av Mogens Wenzel Andreasen (1990)
Sveriges Maritima Index 2014
Walleniusrederierna 1934-1984
Wikipedia
www.equasis.org
www.faktaomfartyg.se
www.kommandobryggan.se

Kommentarer

 • Anonymous

  Ja man behöver inte avveckla allt i Sverige det är Wallenius Line bevis för

 • Per-Olof Jörnmark

  Bäste Torbjörn.
  Å så värdefullt inslag i kulturens tecken
  Vänligen
  Per-Olof Jörnmark

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.