”Kap Tack Gode Gud”

För oss som är befarna till sjöss står ETA självklart för Estimated Time of Arrival, ett fartygs beräknade ankomsttid. Förkortningen kan även leda tanken till en baskisk separatiströrelse. 

Men Eta är också namnet på en dödligt farlig orkan som i början av november 2020 spände sina muskler över Karibiska sjön och drog in över den centralamerikanska Mosquitokusten. Där krävde den sin tribut i form av översvämningar, jordskred, omfattande ödeläggelse och hundratals människoliv. 

Väderfenomenet orkan med monstervindar på minst 32,7 meter per sekund, 64 knop eller 12 Beaufort har fått sitt namn av mayafolkets stormgud Huracan. Eta nådde betydligt högre vindstyrkor än så och var i själva verket den kraftfullaste novemberorkanen sedan 1932.

I främsta frontlinjen låg udden med det till synes märkliga spanska namnet Cabo Gracias a Dios, ”Kap Tack Gode Gud”. Just där löper Rio Coco ut i Karibiska sjön, gränsfloden mellan grannländerna Honduras och Nicaragua. Uddens namn leder tillbaka till den 12 september 1502, då Christofer Columbus ankom dit på sin fjärde transatlantiska resa. En svår storm, kanske med orkanstyrka, härjade. Men när hans flaggskepp Santa Maria dubblerade udden kom hon i lä för stormvinden, samtidigt som havet stillade sig.

Det är omtvistat huruvida Columbus överhuvud taget skrev på spanska, men hans ordagranna notering påstås ha varit Gracias a Dios hemos salido de esas honduras, ”Tack Gode Gud för att vi har kommit bort från dessa havsdjup”. Vilket antas syfta på att det på den tidigare utsatta positionen hade varit för djupt för att kunna finna ankargrund. Det gav också det ena av nutidens grannländer dess namn Honduras, som således betyder (havs)djup. 

Det spanska uttrycket meterse en honduras betyder i symbolisk mening att ”ge sig ut på djupt vatten” (”befinna sig i en situation som man inte klarar av”). Kanske är det lite besläktat med sjömansuttrycket ”vara ute på 15 famnar”, som ungefär motsvarar landkrabbornas ”vara ute och cykla” (i betydelsen ”ha helt fel”).

Namnet på Honduras grannland Nicaragua på södra sidan av Rio Coco härleds däremot till det aztekerna närstående språket nahuatl. Men namnets betydelse är omstridd. 

Rio Cocos mynning och Cabo Gracias a Dios ligger nära nog exakt på latituden 15º N. Grannländerna trätte länge om territorialvattengränsen utåt Karibiska sjön, inklusive fyra cayos eller låglänta sandholmar på toppen av korallrev. 2007 avgjordes tvisten av Internationella Domstolen i Haag. Lösningen har uppfattats som salomonisk. Los Cayos tillföll Honduras medan havsgränsen i övrigt även gick Nicaragua till mötes.

Antagligen återvänder jag, i fantasin, till ”Kap Tack Gode Gud” i något forum. I så fall i form av ett längre kåseri under vinjetten Landkänning. Men nu var det orkanen Eta som aktualiserade udden.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.