Gränsfallet Kvillebäcken

Göteborg 400 år del 13
Byggnaden till vänster ligger på det som var den norska sidan medan bryggan till höger finns på den svenska sidan. Foto: Torbjörn Dalnäs

Området runt Kvillebäcken på Hisingen är Häcken-land. Fotbollslaget föddes på en ödetomt vid Tunnbindaregatan i grannskapet. Vid den officiella starten 1940 underkändes det tilltänkta namnet BK Kick, så laget tvingades snabbt se sig om efter ett annat. Blicken föll på den rad av buskar som kantade ödetomten. Så fick BK Häcken sitt namn.

Gamla och nya klubbmärket.

Namnet ger även andra associationer, som brukar väcka munterhet. Till det bidrog de båda hoplagda fotbollar som åtminstone tidigare var lagets logotyp.

Området runt Kvillebäcken är också gränsland. I fyra sekler var vattendragets södra sträckning gräns mellan Norge, som behärskade större delen av Hisingen, och det åt Västerhavet strävande Sverige.

Troligen var det Birger jarls möte med norske kungen Håkon på närbelägna Slottsberget år 1253 som ledde till att Lundby och Tuve socknar på Hisingen övergick i svensk ägo. Därav det faktum att dessa båda områden på södra Hisingen än i dag räknas till landskapet Västergötland. Övriga Hisingen ingår i landskapet Bohuslän, som införlivades med Sverige först 1658.

I S.A. Hedlunds park en bit in på ön kan man än i dag finna rester av gärdsgårdar, som också markerade den norsk-svenska gränsen på Hisingen.

Kvillebäcken är en raritet bland våra vattendrag; en så kallad bifurkation som – om jag fattat rätt – rinner åt två håll, med utlopp i Göta älv i syd och i Nordre älv i nord. Förklaringen bör i så fall vara en underjordisk källåder som flödar till i trakten av Skogome och får bäcken att ge sig av i sina båda riktningar. På min karta kallas den nordliga delen Kvillen.

Ordet kvill anses syfta på en bäck eller å som rinner ut i ett större vattendrag. På kong Håkons och Birger jarls tid kunde sjöfararna snedda över Hisingen längs genvägen Kvillesundet, som det också kallades, men sträckvis har landhöjningen reducerat vattendraget till en rännil. Det har spekulerats om att det urgamla ö-namnet Hisingen kan ha betytt just ”den kluvna”.

Den sydligaste sträckningen kanaliserades i slutet av 1800-talet, för att användas som vattenväg till och från områdets framväxande industrier.  Kvillekanalen byggdes delvis bort då Frihamnen anlades 1914-21. I dag mynnar det som återstår av Kvillebäckens sydliga del ut i Lundbyhamnen, som invigdes 1953.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.