Fortsatt namntvist i Viken

Sultanatet Omans statliga flygbolag bad härom dagen om ursäkt. Oman Air hade råkat få med namnet Persian Gulf på en inflygningskarta. Protesterna lät inte vänta på sig. Tilltaget är tabu bland Vikens arabiska strandstater. Möjligen med undantag för Irak, som står utanför Gulfstaternas samarbetsråd GCC. Bland irakierna lär namnet al-Khalij al-Farsi, Persiska viken, fortfarande vara gångbart.

Huvuddelen av Oman ligger utanför Viken, men genom sin strategiskt belägna exklav Kap Musandam just i inloppet till Hormuzsundet är sultanatet ändå en av GCC-medlemmarna. Arabnationalismens renässans under 1960-talet framfödde namnet Arabiska viken, al-Khalij al-’Arabi. En komplikation är att detta förr i tiden snarare var en beteckning på Röda havet.

persian_gulf_map

Inom sjöfarten förekommer den förment salomoniska dubbelförkortningen AG/PG. Sjöfolk brukar rätt och slätt säga Viken eller the Gulf. Men inom US Fifth Fleet, som är stationerad i GCC-staten Bahrain, använder man av respekt för värdlandet och övriga allierade i regionen namnet Arabian Gulf.

Det utanför GCC-staterna allmänt accepterade Persiska viken har gamla anor. Namnet lär rentav ha myntats redan under Alexander den stores tid på 300-talet f.Kr. 

Inom FN-systemet används konsekvent namnet Persian Gulf, så även inom amerikanska National Geographic Society. Knappast någon förleds till slutsatsen att det skulle röra sig om ett exklusivt iranskt innanhav.

Egentligen borde det inte vara konstigare än att namnet Finska viken även accepteras av de icke-finska strandstaterna, utan att man därmed skulle erkänna något slags finländsk överhöghet över havsarmen. Den heter Finskij zaliv på ryska och Soome laht på estniska, med samma betydelse.

Med Japanska sjön förhåller det sig lite annorlunda. Namnet Sea of Japan är internationellt inarbetat. Innanhavet heter Japonske more på ryska. I Kina ‒ som via floden Tumen nästan når ända dit ‒ heter Japanska sjön Riben hai, med samma betydelse. Men de båda koreanska staterna är rörande eniga om att innanhavet rätteligen heter Donghae (”Östersjön”), och internationellt East Sea.

Jag kommer nog att fortsätta säga och skriva Persiska viken ‒ eller enbart Viken.