Ett nytt Singapore i sikte?

Bäste läsare, kanske blir det snart dags för dig att lägga det geografiska namnet Tawi-Tawi på minnet. Där har man, enligt Manila Times, för avsikt att anlägga en så kallad transhipment hub. Ambitionen är rentav att bli Singapores jämlike som internationell handelsplats.

Tawi-Tawi är det lokala sjöfararfolket sama-bajaus namn på det tropiska fikusträdet banyan. Dessutom lär det kunna betyda ”långt borta” på malajiska. Det är också namnet på Filippinernas sydligaste provins, som består av en ögrupp med samma namn. Öarna kan sägas ingå i den större Sulu-arkipelagen, som skiljer Celebessjön i syd från Sulusjön i nord.

Hela arkipelagen och en del av det huvudsakligen kristna Filippinernas näst största ö Mindanao ingår i  Autonoma Regionen Muslimska Mindanao (ARMM).

Ögruppen Tawi-Tawi ligger strax ost om jätteön Borneos nordostligaste udde, Tanjung Labian i den av grannlandet Malaysia styrda delstaten Sabah. Mitt på huvudön, som också heter Tawi-Tawi, ligger orten Panglima Sugala. Tidigare kallades den Balimbing efter ett lokalt namn på stjärnfrukten carambola. På grund av fruktens bokstavliga mångsidighet hade Balimbing en negativ klang, med innebörden ”en som vänder kappan efter vinden”. Det föranledde ortens namnbyte.

Just i Panglima Sugala togs den 18 mars första spadtaget till vad som är tänkt att bli en storslagen omlastningshamn och en särskild ekonomisk zon. Kapital sägs ha skjutits till av ekonomiskt muskelstarka intressen i Hongkong och fastlands-Kina. Presentationen i Manila Times’ nätupplaga förutspår att projektet kommer att generera tusentals nya jobb och enorma bidrag till den filippinska statskassan.

Dessutom påpekas att Tawi-Tawis oförstörda stränder har förutsättningar att bli en turismens ”superstar”.

Till turismens lockelser borde definitivt även tillfogas lagunorten Sitangkai; ”Österns Venedig” med sina täta båtförbindelser mellan ett knippe småöar.

Kanske finns där emellertid – fortfarande – ett krux för både sjöfarten och turismen, trots att den filippinska militären gör sitt bästa för att komma tillrätta med problemet. Ögruppen Tawi-Tawi råkar ligga mitt i operationsområdet för den IS-lojala och exempellöst grymma terroristgruppen Abu Sayyaf, som även ägnar sig åt bokstavligt sjöröveri. Gruppens medlemmar lär framför allt komma från den regionala folkgruppen tausug, som har stolta pirattraditioner från fornstora da’r. På senare år har de gjort sig ökända för åtskilliga kidnappningar och halshuggningar av offren om inte rejält tilltagna lösensummor utbetalats tillräckligt snabbt.

Möjligen deltar även enstaka företrädare för Tawi-Tawi-öarnas kärnbefolkning sama-bajau, ibland kallade sea gypsies eller havsnomader, i olika muslimska gerillaaktiviteter – och kanske även i piratattacker längs farleder som de känner bättre än några andra. Farvattnen kring deras svårtillgängliga lagunstad Sitangkai har ryktats vara späckade med vraken efter ditförda fartyg, som medelst slag på Lutineklockan hos Lloyd’s i London förklarats vara spårlöst försvunna med man och allt.

Abu Sayyaf opererar även i det malaysiskt styrda Sabah, vars norra och östra del är föremål för en emellanåt uppspirande territoriell, småskalig och ganska snårig konflikt mellan Filippinerna och Malaysia. Filippinerna anser sig i sådana lägen företräda det historiska, tausug-dominerade sultanatet Sulu, som 1878 lär ha utarrenderat området till British North Borneo Company för en årlig summa pengar. Inför Norra Borneos frigörelse från britterna 1963 hölls en folkomröstning, som gav stöd för en anslutning till den nya staten Malaysia. Men kufiskt nog tycks Malaysia ha fortsatt att betala årligt arrende till sultanatet Sulu, som till namnet finns kvar inom Filippinerna som en mera traditionell kvarleva.

2013 flammade konflikten plötsligt upp, då några hundra sulu-filippinare ”invaderade” Sabah, för att markera sitt territoriella anspråk. Drygt 60 av dem dödades och ytterligare drygt 300 filippinare greps.

Men Tawi-Tawi och Filippinerna är väl värda all framgång med sitt storslagna hamn- och turismprojekt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.