Drags kanal – äldst i Sverige

Kanal är latin och betyder ränna. Den gamla svenska termen var grav (”den grävda”), som i vallgrav. På sydligare breddgrader började man mycket tidigt gräva bevattningskanaler för jordbruket. Det behovet fanns inte i vårt vattenrika, glest befolkade land.

Foto: Torbjörn Dalnäs

Däremot hör ett stort antal trafikkanaler för den inre sjöfarten till vårt maritima arv. Kanalforskningens grand old man, kommendörkapten Yngve Rollof, förtecknade 176 svenska kanalprojekt i kronologisk ordning. I topp ligger ett i omvärlden föga känt, 180 meter långt dike vid Smålandskusten.

Drygt en landmil nord om Kalmar är blåshålet Kalmarsund som allra trångast. Det ser halvön Skäggenäs till. Den sticker ut i sundet likt en knytnäve, riktad mot Stora Rör på Öland i ost. 

Forna tiders sjöfarare noterade att det till formen bulliga Skäggenäs förbands med fastlandet i väst via ett mycket smalt näs. Sålunda väcktes tanken på en korsande genväg, så att de kunde segla mera inomskärs till och från Kalmar.

Sagt och gjort, men i de knapphändiga historiska annalerna är det konung Gustav Vasa som får äran. Han företog i mitten av 1500-talet sjöburna inspektionsresor i farvattnen.

1554 gav kung Gustav den lokala allmogen i uppdrag att ”gräva en skeppsled igenom det drag, som skjuter ut i sjön vid Skäggenäs”. Arbetet pågick 1555-58.

Drag är en ålderdomlig term. Enligt rättesnöret Svenska Akademiens Ordbok syftar det på en smal landtunga, över vilken båtar måste släpas eller bäras. Därav namnet på Kalmarbygdens förebild till den drygt tre sekler yngre Korintkanalen: Drags kanal.

Innan kanalen grävdes kunde Kalmar-destinerade skutor ligga på kryss i sundet i dygn i sträck, till följd av motsjö och hårda vindar. Leden förbi Skäggenäs ingår i kung Valdemar Sejrs segelled mellan blekingska Utlängan och estniska Odensholm. Leden har varit känd sedan 1100- eller 1200-talet.

Kanalen korsas av en landsvägsbro från 1940-talet. Ett kort stycke uppåt utloppet i Norra Dragsviken syns den gamla, väl bevarade stenkilsbron från tidigt 1800-tal. Seglingshöjden är blygsamma 1,5 meter. Maximalt djupgående för kanalfarande flytetyg är 0,5 meter och maxbredden är 2 meter.

Landsvägen leder vidare västvart till Revsudden, som är en idyll och ett fågelskådarparadis längst ut på Skäggenäs. Här fanns till 1967 Revsuddens Lotsplats. På håll ser den ödslig och övergiven ut.

Här fanns även färjeläget för färjan över till Stora Rör. Leden drogs in 1972, då Ölandsbron invigdes. Kvar är Sillåsens fyr, som står på sitt undervattensrev här i Kalmarsunds smalaste del.

Kommentarer

 • K-A Sundin

  Som alltid intresant när Torbjörn Dalnäs skriver. En rättelse dock. Lotsplatsen på Revsudden hette Skäggenäs Lotsplats.

 • Ted Bågfeldt

  Trevligt med lite historia om Drags kanal! Så stor och ståtlig är den inte, men gjorde nog stor nytta i sin glans dagar! 🙂

 • Niclas Andersson

  Tack Torbjörn för alla dina intressanta och lärorika skrifter.

 • Erik Gustafsson

  Halvön har sitt namn efter hövdingen Skägge. Sägs ligga begraven i ett stort stenrös ca 200 m från kanalen där näset är som smalast

 • Björn Hägglund

  Kul att läsa. Har själv vadat i den och dragit båt i kanalen. Landhöjningen torde ha sett till att den blivit grundare genom åren. Någon som vet hur stor den har varit sedan 1500-talet? Ett par meter kanske?

  • Kaj Holst

   Utredning i samarbete med Kalmar läns museum pågår! Jag har ställt frågan till SMHI och SGU och väntar på svar.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.