… Alf Martin, London

”Jag gick i världens finaste internatskola, skansen på brittiska trampfartyg.”

Det har funnits många remarkabla svenska sjömansöden på alla hav och kontinenter. Ett av dem är Alf Martin, den i decennier välkända radiorösten från London. Citatet här ovan skall inte uppfattas som att han var nöjd med sin tids boendestandard ombord, tvärtom! Snarare syftar det på sjölivserfarenheten och det sammansvetsade kamratskapet ombord.

Alf Martin föddes på Gotland 1897 och rotade sig så småningom på en annan ö, Storbritannien. Vägen dit gick via världshaven.

Som ung hamnade Alf i Norrland, där han gjorde sina journalistiska lärospån på Jämtlands-Posten och Härnösands-Posten. Efter mellanspel på Svenska Telegrambyrån och Stockholms Dagblad blev hans längtan ut i världen honom övermäktig. 1924 ställde han sig på törn på Sjömanshuset i Stockholm. Alf blev medlem i Svenska Sjömans-Unionen, som var en av föregångarna till dagens Seko sjöfolk. Inledningsvis mönstrade han på svenska s/s Trumf, som lämnade Värtahamnen i Stockholm destinerad till nordsjöhamnar.

Snart skiftade sjöman Alf till brittiska fartyg, där han sade sig ha funnit ”en human ton”. Dessutom kom han att älska England för dess mjuka, eviga grönska och dess livsåder Themsen, sjömännens London River. Men sjömanskarriären tog ett abrupt slut 1932. Världen tyngdes nu av den stora depressionen. Sjömanskåren drabbades av massarbetslöshet. Alf Martins vän senare i livet, Harry Martinson, skaldade:

I tullens år lågo fartyg i viken
med däck bredvid däck likt en stålkall tundra
De lades i vikar i alla riken
och väntade så i kolonner på hundra

Alf Martin hade avancerat till förstestyrman då han lämnade det aktiva sjölivet. Det hade varat i åtta år som präglade honom för återstoden av livet: ”De räddande, stora och för mig bestämmande åren.” Med den erfarenheten i bagaget återknöt han nu till journalistiken, bland annat som Londonkorrespondent för Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning.

Yngve ”Yge” Gyllin, tidskriften Sjömannens redaktör i decennier, apostroferar i del 2 av Förbund på sju hav Alf Martins briljanta journalistik. Kollegan Gustaf von Platen skrev i Svenska Dagbladet om ”den lysande berättaren som fick nyheten om en omröstning i underhuset att låta som en saga från de sju hav vilka han en gång seglat på”. Då hade vi som nu är ”70+” hunnit vänja oss vid den märgfulla radiorösten från London. Från krigsslutet till 1973 var han Sveriges Radios frilansande korrespondent på den positionen.

Radioträning fick han med råge under andra världskriget, då han medverkade i BBC:s utlandssändningar på svenska. I en särskilt gripande inspelning på knappt tre minuter berättar Alf Martin om de civila sjömännens utsatthet under ofärdsåren, med bomber, minor och torpeder som ständigt närvarande hot.

Om sina egna år till sjöss berättar han i memoarboken England – trots allt. Yge: ”Med det upplevdas realism, alltigenom med äkthetens prägel, berättar han om kamratskapet ombord, arbetslösheten, malarian, rostiga trampbåtar och välputsade linjebåtar.”

Alf Martin reagerade starkt mot tidens romantisering av sjölivet och generaliserande svartmålning av sjömanskåren. ”Det skrevs en massa smörja om svenskt sjöfolk på 20- och 30-talen. Vi söp och slogs och bar oss åt, hette det. Så fort vi kommit in i en vinhamn rymde vi och blev bommare och beachcombers…” Alf gav svar på tal i en stort uppslagen artikel. Sjömännen var i själva verket ett fattigt, hårt arbetande folk.

Själv släpptes Alf Martin in i de fina salongerna och dekorerades bland annat med Order of the British Empire. Men han glömde han aldrig sin sjömansbakgrund utan engagerade sig i svenska Sjömanskyrkans verksamhet och som mångårig medlem av Sjömansservice’ och HKF:s föregångare Handelsflottans Välfärdsråds kommitté för Storbritannien.

Vintern 1985 seglade Alf Martin in i den sista hamnen, 88 år gammal.

Kommentarer

 • Håkan Isidor Isidorsson

  Blev bjuden på Explorer Club av A Martin efter ettradioprogram sänt från London Var elev i GD Kennedy

 • Hasse

  Kommer aldrig att glömma Alf Martins röst. Har läst hans memoarer med stort intresse och fängslats
  av hans olika livscyklar stundtals mitt i historiens ”epicentrum”. En legend!!

 • Hasse

  Tack för denna artikei! Så lite finns skrivet om Alf Martin. Har försökt få tag på krigsrapporter
  från London under 40-talet men inte funnit några inspelningar. Finns det sådana?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.