Transportstyrelsen lägger krokben för svenska fartyg

Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert slår sig för bröstet och meddelar stolt att myndigheten kunnat lämna tillbaka 100 miljoner kronor till statskassan ”som inte behövts för verksamheten” sedan ett effektiviseringsprogram börjat ge resultat.

Myndigheten har fått blodad tand och skriver att ”kostnaderna för dagens verksamhet väntas kunna minskas väsentligt med i stort sett bibehållen service och kvalitetsnivå.”

Sista fartyget betalar allt

Fast det är ju inte alla verksamheter som går bra. På sjöfartsområdet konstaterar man att kostnaderna översteg avgiftsintäkterna med 12,6 miljoner 2012 och 16,0 miljoner kronor året innan. Huvudskälet är naturligtvis framförallt att svenska rederier framhärdar med att flagga ut och att det därmed finns färre fartyg att inspektera.

Och så här kan vi ju inte ha det anser myndigheten. Man har därför bestämt sig för ett avgiftssystem med fasta årliga tillsynsavgifter och ”ambitionen är att avgiftsuttaget inom området då ska bli i balans.”

Det här innebär kraftigt höjda avgifter, för en del tonnage med upp mot 200 procent.

Färre fartyg leder alltså till höjda avgifter. Enligt den principen slutar det väl med att det sista fartyget får bära kostnaden för hela inspektionen.

På tvärs med regeringens ambitioner

När en myndighet lämnar tillbaka pengar till statskassan som man inte behövt, men samtidigt inte lyckats effektivisera på sjöfartssidan utan kraftiga avgiftshöjningar bidrar man definitivt inte till en bättre konkurrenssituation för svenskflaggad sjöfart. Det känns något märkligt med tanke på regeringens handlingsplan för svensk sjöfart som presenterades för några veckor sedan i vilken statmakterna hävdar att ambitionen är att förbättra konkurrenskraften för näringen.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.