Tankar från en hektisk sjöfartsvecka

Förra veckan blev faktiskt en svensk sjöfartsvecka. Först ut var regeringen som presenterade sin handlingsplan för sjöfarten. Sedan var det frukostmöte i riksdagen arrangerat av Sjöfartsforum. På detta följde regeringens beslut om att utreda tonnageskatten och se över sjöfartsstödet. Därefter hade Sjöfartsforum konferens och presenterade då sitt Sjöfartsmanifest.

sjöfartsforum_2013_foto_rolf

Det har blivit litet mer fart i svensk sjöfartspolitik och i näringen känns det som. Det finns bland annat funderingar på att starta ett sjöfartspolitiskt nätverk i riksdagen. Sjöfartsforums manifest är ett imponerande resultat av de tusentals arbetstimmar företrädare för alla sektorer inom sjöfarten lagt ned. 

Kan man få ihop regeringens handlingsplan och Sjöfartsforums manifest så ser det spännande ut inför framtiden.

Just nu är det tufft på de flesta marknader, men det är i sådana tider som man skall utveckla och ta fram de förutsättningar som krävs för att näringen skall bli lyckosam och kunna växa när det vänder. 

Positivt är att regeringen i direktivet för utredningen slår fast att att en utgångspunkt är att sjöfartsstödet i grunden skall vara oförändrat. Det som inte är acceptabelt är att regeringen återigen drar tonnageskatten i långbänk när man ger utredaren tid på sig fram till 15 november nästa år för att komma med ett förslag. Skatten har redan utretts, sedan har regeringen haft den ”under beredning” som finansministern brukar säga i sju år, och nu skall den utredas i nästan två år till. Det är ju inte raketforskning vi pratar om. Hur komplicerat kan det vara när alla andra sjöfartsnationer lyckats fixa detta?

Den svenska handelsflottan hinner försvinna innan utredningen presenteras. Det är oerhört olyckligt för Sverige och det kommer att bli kostsamt för Sverige om regeringens ambitioner i handlingsplanen skall uppnås. För att få tillbaka de fartyg som flaggats ut räcker det inte med lika bra villkor som i våra grannländer, de måste vara bättre. Risken är uppenbar att som redareföreningens vd Christer Schoug säger ”operationen lyckades, men patienten dog.”