Skilda perspektiv i samma tidning

Låt oss först slå fast att sjöfart som transportslag är lika viktigt för alla i detta land. Det spelar ingen roll om man heter Elsa och bor i Östersund, Achmed i Vaggeryd, Eric i Stockholm eller Glenn i Göteborg. Som näring är rederibranschen en basindustri som genererar mängder med jobb i kringliggande sektorer runt om i vårt land. Hjärtat i detta kluster är en svensk handelsflotta.

Då är det fascinerande att samma tidning på ledarplats kan ha så vitt skilda åsikter om sjöfarten

Läs Stockholmstidningen Expressen:  http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/rederistod-lika-med-vrakstod/

och läs sedan GT (som är Expressens Göteborgsedition): http://www.expressen.se/gt/ledare/sjofartsutredningen-ar-ett-misslyckande/

Det är nog så att om Anders Borg hade kommit från västkusten och inte Katrineholm och om Rosenbad hade legat i Göteborg, så hade vi haft en helt annan sjöfartspolitik.