Senfärdiga haveriutredningar

Det är nu mer än ett år sedan som Costa Concordia förliste med 32 förlorade människoliv. Ännu har det inte presenterats någon haverirapport, något som fått kraftig kritik från den internationella redareorganisationen ICS. De italienska myndigheterna slår i från sig, bland annat med att det parallellt pågår en rättslig process vilket försenar haveriutredningen.

Det här är tyvärr bara ytterligare ett bevis för att när det gäller sjöolyckor prioriteras i många länder skuldbeläggande framför olycksförebyggande arbete, där haveriutredningar spelar en mycket stor roll.

Det är inte bara italienska myndigheter som kan vara senfärdiga. Enligt sitt uppdrag skall Statens Haverikommission, SHK, presentera en rapport senast ett år efter en olycka som myndigheten utrett. En genomgång av SHK:s rapporter om sjöolyckor visar att det målet har man missat i många, för att inte säga i flertalet, fall.

Än värre var det när gäller Estonia-katastrofen. Det tog den svensk-finsk-estniska haverikommissionen tre år att presentera en rapport…

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.