Pia Berglund i podd-intervju

Det är väl värt att ägna 22:49 minuter åt senaste avsnittet av Transportstyrelsens poddradio. I avsnittet intervjuas nämligen Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, där hon bland annat pratar utförligt om tonnageskattens betydelse, hur inlandssjöfarten och kusttrafiken kan utvecklas och om Transportstyrelsens delegering till klassificeringssällskap. 

– Det har inte gått att bedriva sjöfart under svensk flagg, för det har varit för dyrt. De tappra som är kvar – 100 fartyg av totalt 400 – gör det mer av hjärta än någonting annat. Så det är otroligt viktigt för våra företag, framförallt för att kunna återinvestera i nya fartyg. Det har varit omöjligt att växa under svensk flagg, säger hon till exempel om tonnageskatten.

När det gäller inlandssjöfarten och kustsjöfarten är hon övertygad om att det krävs politiska styrmedel för att få till stånd en utveckling på lika villkor.

– Idag går det inte att konkurrera med lastbilarna. En container som går med lastbil från Vänerregionen ned till Göteborgs hamn betalar ingen avgift vare sig för att färdas på vägen eller komma in i hamnen. Containern som går med båt betalar hamnavgifter och farledsavgifter. Det går inte att räkna hem, säger hon och fortsätter: 

– Jag är säker på att det blir mycket pråmar i vänertrafiken framöver. För vi har företag både i Sverige och utomlands som är intresserade av att öppna upp en sådan trafik. Men man måste vara medveten om att vi då inte pratar vanlig sjöfart. Vi pratar om sådant vi ser nere i Europa: pråmar och enkla fartyg.

Hon berättar också att hon blev glad när Stefan Löfven och Åsa Romson två veckor efter att de tillträdde sa att de vill lyfta mer gods från väg till järnväg och sjö, men att hon tycker att utvecklingen just nu går för sakta.

– Det är faktiskt första gången en statsminister har uttalat det. Vi har ännu inte sett en enda åtgärd, men är glada för att statsministern har uppmärksammat det i alla fall – det är noterat hos mina medlemmar. Så får vi se vad det blir för åtgärder.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.