Ny satsning i åkerinäringen – filippinska lastbilsförare

För runt fyra decennier sedan började trenden ta fart inom sjöfarten. Fartyg flaggades om och europeiska sjömän ersattes med filippinska. Efter Sveriges EU-inträde och den därefter kommande avregleringen försvann majoriteten av alla svenska chaufförsjobb inom åkerinäringens långväga internationella trafik när det blev möjligt att istället använda östeuropeiska betydligt billigare långtradarförare.

Nu gör filippinska chaufförer sitt intåg också i Europa. Ett stort nordeuropeiskt och delvis svenskägt åkeri, Dinotrans, har nu anlitat ett filippinskt bemanningsbolag för att rekrytera chaufförer. Avsikten är att sänka kostnaderna och förbättra konkurrensläget gentemot sjöfart och järnväg.

När ett företag att producerat en vara, emballerat den och ställt ut den på gården så anser man att den är färdig. Samma inställning har slutkonsumenten. Transportkostnaden utgör ofta en marginell del av slutpriset men så länge transporten dem emellan i huvudsak bara ses som ett nödvändigt ont, en kostnad som inte tillför varan något värde, så kommer kostnadspressen att vara tung, och vi lär få se ännu fler initiativ för att reducera personalkostnader till sjöss, i land och i luften.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.