Föga klädsamt politikerpåhopp

Efter en lång process fylld med kraftiga protester från sjöfartsbranschen och en mängd juridiska överklaganden blev det i våras helt klart att Göteborgs stad får bygga sin nya lågbro över Göta älv.      

Föga förvånande visar sig den nya bron nu bli dyrare än beräknat. Hela 600 miljoner kronor, närmaste bestämt. Vilket innebär att bron enligt Göteborgs-Posten kommer att kosta totalt 3,5 miljarder kronor (i 2009 års penningvärde).

Skulden för de ökade kostnaderna läggs nu tyvärr lika föga klädsamt till stor del på nämnda överklaganden.

Hälften av nämnda 600 miljoner kronor – som göteborgarna kommer att få stå för via skattsedeln – uppges nämligen bero på att Göteborgs stad har suttit i långvariga rättsprocesser.

  Vi har haft rätt hela tiden och ska ändå stå för notan. Det gör mig tvär, säger trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) till Göteborgs-Posten och får medhåll av nämndens vice ordförande Axel Josefson (M), som tycker att det är orimligt att juridiska processer ska få ta ”sådan tid”.

– Visst ska man få överklaga, men efter ett utslag i Mark- och miljödomstolen vore det rimligt att man måste begära prövningstillstånd för att gå vidare, säger Axel Josefson (M) till Göteborgs-Posten.

Inte vet jag, men istället för att anklaga de parter – däribland ett flertal Göta älv- och Vänerkommuner, Sjöfartsverket och Föreningen Svensk Sjöfart – som på sakliga grunder oroat sig för den nya lågbron och i demokratisk ordning utnyttjat sin rätt att överklaga projektet – så kanske det istället det hade varit mer klädsamt av göteborgspolitikerna att redan från början inkludera en budgetpost för dylika extrakostnader som kan tänkas uppstå till följd av eventuella rättsprocesser i ett sådant här gigantiskt byggprojekt? Så slipper man lägga skulden på de som överklagar? 

Eller trodde kanske nämnda herrar att det inte skulle droppa in några protester mot den nya lågbron?

Kommentarer

 • Leena Tegevi

  Bra bloggat!

  • Lars Andersson

   Tack, Leena!

   Med vänliga hälsningar
   Lars Andersson

 • Per H

  Helt rätt

 • BMR

  Om Göteborgspolitikerna hade haft något vett i skallen skulle de självfallet valt att renovera den existerande Göta Älvbron. Det är precis lika möjligt som att byta plåt i äldre fartyg och mycket snabbare och billigare än en ny skrytbro med för låg höjd. Men politikerna i Göteborg, närmast oavsett parti, spenderar hellre stora belopp på skattebetalarnas bekostnad. Sanslöst!
  Det senaste utspelet är förmodligen ett fräckt försök att dölja oväntade kostnadsökningar för bygget av den nya bron!

 • Henrik Börjesson

  Göteborgs Stad i allians med SVT Västnytt
  mörkar fakta för Göteborgarna

 • Anders B

  Bra skrivet! Det är inte utan att man får en fadd smak i munnen när politiker, tillsatta av folket, vill begränsa folkets möjligheter till påverkan på besluten de fattar och sedan dessutom skyller kostnadsökningar på överklaganden istället för på sin egen oförmåga att fatta bra, genomtänkta och begripliga beslut. Göteborgs politiker är tyvärr överrepresenterade när det gäller just detta.

 • Anders Strömstedt

  Detta blir ett nytt vansinnes projekt såsom Hallandsåstunneln. Det kommer bli mycket dyrare och ändå inte avhjälpa problemen samt skapa helt nya problem.

  Rikspolitikerna har senaste tiden pratat om att gods skall flyttas från väg till tåg och båt. Nu hindrar lokala politiker i Göteborg att båt inte kommer kunna användas. Har de lokala politikerna påbörjat utbyggnaden av tågtrafik och omlastningsplatser mellan tåg och båt för att klara det ökade transportbehovet?

  Gissningsvis kommer ett helt ny godstågbana bli tvungen att byggas mellan Karlstad och Göteborgs hamn. Denna bana måste självklart betalas av Göteborgsstad. Vore lämpligt om Trafikverket snabbutredde denna tågbana och presenterade kostnad samt skickade krav om förskottsbetalning till Göteborg.

  Vill Göteborgarna isolera övriga städer så måste de självklart vara beredd att betala för det kalaset. För det är inte rimligt att värmlänningarna skall betala för att några cyklister inte orkar trampa över Göta Älvbron.

 • Sten Göthberg

  Det är anmärkningsvärt att framträdande politiker inte förstår eller accepterar ett juridiskt processystem som framtagits i demokratisk ordning. Att politisera en korrekt rättsprocess är uppseendeväckande och hör inte hemma i en rättsstat. Juridik och politik är helt olika saker som borde vara allmänt kända även för politiker.

 • Anders Trewe

  Johan Nyhus vill inskränka rättssystemet och möjligheten att överklaga myndighetsbeslut. Han säger sig ha justitieministern med sig.

  Sist jag kollade kallades ett styrelsesätt där politiker beslutar, utan möjlighet för allmänheten att överklaga, för diktatur.

  Nyhus och kompisarna i Göteborgs kommunala lekstuga har suttit på sina höga hästar alldeles för länge. Det är inte bara i brofrågan de gått bortom kompetens, bättre vetande och befullmäktigande.

  De ökande kostnaderna för andra politiska projekt, t.ex västlänken, skyfflas undan och göms i de kommunala verksamheterna för att minimera insyn från offentligheten. De förvaltningar som får mycket stryk kommer att klappas medhårs och ja-sägande chefer lär bli generöst behandlade av politikerna genom t.ex. studieresa av karaktären ”linbanesystem i Singapore”

 • Göran Värmby

  Såg detta först nu, men instämmer helt med flera av föregående inlägg. Ja, det är bedrövligt agerande fr gbgs-poltiker. Sådana här uttalanden och påhopp på de som egentligen har ”alla rätt” på sin sida spär på det politiker-förakt som politikerna själva beklagar och ställer sig oförstående till. Jobbade många år nära Göran Johansson, en politiker av helt annan kaliber. Strax innan han gick bort hörde jag via säker källa att han tyckte lågbron var ”åt helvete”, även om han var med och p g a mp ”var tvungen” att besluta om projektet. Det betyder – enligt min mening – att han hade ändrat sig och stoppat detta idiotiska projekt om han varit kvar vid makten.

 • Rickard Andersson

  Självklart, är detta ett sätt att skyla över framtida kostnadsökningar för lågbro-eländet!
  Det blir alltmer aktuellt med en granskning av dessa lokala diktatorers förehavanden inför upphandlingar o dyl. Lågbron är ytterligare ett starkt uttryck för Gbgs-politikernas egoism, men även historielöshet och inkompetens. Upprörande att man i kommunerna tillåts missköta riksintressen på detta sätt.

Artikeln är stängd för fler kommentarer