Felbedömning med Maersk Line-jättarna?

Man får väl förmoda att en och annan champagnekork smällts av på Maersk Lines PR-avdelning den senaste tiden. Mediehypen de lyckades skapa hos både branschfolk och allmänhet för sina nybyggda Triple-E-fartyg kan knappast betraktas som något annat än en succé. 

Men säg den lycka som varar. För knappt har trycksvärtan hunnit torka i den senaste artikeln på temat ”världens största fartyg på besök” så kommer signaler om att det danska rederiet möjligen kan ha förhastat sig en aning med jättefartygen. 

Missbedömde behovet

I en intervju i förra veckan med Wall Street Journal säger nämligen Maersk Lines vd Søren Skou att man missbedömde hur behoven på containermarknaden skulle utveckla sig när man beställde fartygen, och att marknaden visat sig vara mycket trögare än man trott.

I intervjun säger Søren Skou att ”det är ganska uppenbart att när vi ser tillbaka på början av 2011 när de här fartygen beställdes, så var både vår och andras uppfattning av tillväxten något annorlunda mot vad den sedan utvecklades till, och därför kommer marknaden inte att bli lika stor under 2015 som vi trodde”. 

Tvingas reagera

Ett tydligt tecken på att man nu tvingas reagera på den felbedömda utvecklingen är att man tvingas att göra en kraftigare prishöjning på raterna än planerat. Så sent som i förra månaden meddelade rederiet att man den 1 november skulle höja priset per fraktad TEU mellan Asien och Europa till USD 600, men enligt nyhetsbyrån Reuters blir nu höjningen istället USD 950 – något som Søren Skou i en Reuters-intervju säger beror på att ”den nuvarande spotratenivån på Asien-Europa är förlustbringande”. 

Till Wall Street Journal tillägger nu Maersk Line-vd:n att ”det stora bekymret för containerfartygen är den skadliga överkapaciteten på Asien-Europa-traderna i kombination med en historiskt låg efterfrågan på globala containerfrakter.”  

Till saken hör också att man i maj lyckades förhandla sig till en prisjustering av de beställda Triple-E-fartygen, och att man samtidigt valde att inte deklarera den option på ytterligare tio fartyg som ingick i ordern utan stannade på 20 beställda fartyg.   

Inte störst länge till

Lägger man samman dessa genomförda åtgärder och nyligen gjorda uttalanden är det därför ingen högoddsare att förmoda att man hos Maersk Line – trots det effektiva PR-maskineriet i samband med leveransen av de första Triple-E-fartygen – har en del att jobba med när det gäller de rekordstora containerfartygen. 

Och förresten: fartygen i Triple-E-serien kommer inte att vara störst i världen så värst länge till. Det kinesiska linjerederiet CSCL beställde i maj fem containerfartyg på 18.400 TEU, vilket innebär att man passerar Triple-E-fartygen med 400 TEU.

Så det så.