”Det känns som en stor ära”

Nu är det sommar! När jag skriver det här är det bara några dagar kvar till midsommar och därefter några få veckor kvar till semester.

Men nu har jag fått något att fundera på under sommaren.

I dagarna blev jag nämligen invald som ledamot i styrelsen för Donsö Shipping Meet – i egenskap av representant för Sjöfartstidningen och som donsöbo.

Det känns som en stor ära och något jag ser mycket fram emot!

När mässan startade 2009 var det för att donsöredarna hade en målsättning om att samla alla leverantörer under ett och samma tak under några dagar och träffa dem under mer ordnade förhållanden – i stället för att ha leverantörer ”springandes” fram och tillbaka mellan rederierna på både anmälda och oanmälda möten.

Sedan dess har det bara vuxit och under mässan 2017 deltog 260 olika leverantörer och andra typer av företag. Totalt besökte cirka 2 000 personer från 33 olika länder ön under två dagar i september – en ö där det bor 1 500 personer.

Själv har jag varit mer eller mindre delaktig i alla fem mässor. I början främst som en mindre aktiv del av ett av rederierna. 2015 och 2017 har det däremot varit fullt av aktivitet från min sida.

För oss på Sjöfartstidningen är det här utan tvekan ett av de största eventen, förmodligen det största, och vi deltar som mediesponsor. Jag själv har haft en scen på mässområdet där jag intervjuat intressanta personer och mina kollegor har bevakat vad som händer under dagarna.

I och med en styrelseplats kommer det antagligen inte bli mindre hektiskt inför 2019.

Just nu är det lite drygt ett år kvar till nästa mässa och det är först efter sommaren som arbetet sätter igång på allvar.

Men under det första styrelsemötet fick vi ändå i uppgift av ordförande Jonas Backman att fundera på några saker under sommaren.

Framför allt handlar det om vilket syftet med mässan ska vara när det snart är tio år sedan den startade.

Mässan har vuxit till att bli den utan konkurrens största sjöfartsmässan i Sverige. Men fortfarande finns det yta kvar på ön att växa på.

Det år så klart lockande att fortsätta växa, men frågan är om det ska vara målet?

Det som lyftes fram under mötet och som jag i stor grad håller med om handlar om att nu vårda det anseende som mässan byggt upp och göra den bättre på andra sätt – genom att framför allt höja den redan höga kvaliten ytterligare några steg.

Kan det sedan växa ytterligare så är väl det bara en bonus.

Sedan har mässan verkligen blivit något för donsöborna att vara stolta över. För det måste anses vara en stor bedrift att under två dagar mer än fördubbla antalet människor på ön och uppslutningen när det ska byggas tält och fixas inför mässan är enorm.

Efter sommaren drar arbetet inför 2019 års mässa igång på allvar och för er som tagit er ända hit kan jag tipsa om att anmälan till mässan sätter igång i samband med att nästa nummer av Sjöfartstidningen kommer ut i slutet av augusti.

Ha en god sommar!