10 år sedan Fu Shan Hai

En miljard i sjön. Så mycket kostade en styrmans felbeslut eller obeslutsamhet vid en av de största marina miljöolyckor Sverige råkat ut för.

Klockan 12.30 den 31 maj 2003 kolliderade det kinesiska bulkfartyget Fu Shan Hai med det Cypernflaggade polska containerfartyget Gdynia norr om Hammerodde på Bornholm. Åtta timmar senare, strax efter att den svenska fustbevakningens KBV 202 lyckats ta Fu Shan Hai under bogsering, sjönk hon med fören först på danskt vatten och ligger nu på 65 meters djup. Det blev starten för en av största miljösaneringsinsatserna till sjöss någonsin i Sverige.

Kollisionen inträffade i lugnt väder med god sikt. Domstolen i Rønne lade hela skulden på Gdynia och bötfällde den vakthavande styrmannen för brott mot väjningsreglerna. Dessutom riktades stark kritik mot båda fartygen för bristande kommunikation innan olyckan.

Den mänskliga faktorn är kostsam ibland. Visserligen resulterade olyckan inte i några dödsfall eller personskador, den kinesiska besättningen på 27 personer kunde evakueras säkert, men den totala kostnaden för olyckan inklusive värde av fartyg och last, räddningsoperationen och sanering av stränderna i Skåne och Bornholm beräknas till runt en miljard kronor.

Fu Shan Hai var lastat med 66.000 ton gödningsmedel. Hon var också relativt nybunkrad och hade närmare 1.700 ton tjockolja, 110 ton dieselolja samt 35 ton smörjolja i tankarna när hon sjönk. Olja började snart läcka ut från vraket och som mest var ett dussin miljöskyddsfartyg från Sverige, Danmark och Tyskland engagerade i saneringen till sjöss. Totalt lyckades man ta upp 1.000 ton olja ur havet, men en hel del drev i land på stränderna. Totalt sanerade räddningstjänsterna 300 kubikmeter flytande olja och närmare 3.000 ton oljeblandad sand längs stränderna på Österlen.

Videon från Youtube är upplagd av Per Mårtensson på Kustbevakningen.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.