Winter Surcharge i Östersjön

Den 1 december till och med den 30 april (varje år) inför short-sea trafiken ett vintertillägg och för säsongen 2015/2016 är detta tillägg EUR 90 per teu.

Enigheten i detta ’tilltag’ är rörande och jag frågar mig varför avlastarorganisationer och speditörsföreningar och andra sjöfraktorganisationer lägger sig platt ned och inte protesterar högljutt mot detta tillägg, som inte har någon verklighetsförankring. Rederierna – ContainerShips, Unifeeder, SCA Transforest/Contex för att nämna några – skyller på isförhållanden, hårt väder, inhyrning av extra tonnage och högre time-charterhyror etc utan att ha belägg för sina kostnader och utan att ta hänsyn till väder- och isförhållandena. Just nu finns det inte så mycket is i området att man ens kan kyla en gin & tonic (!) och det är tveksamt om isförhållandena den 1 december kommer att hindra sjöfarten. 

Jag kan acceptera ett congestion tillägg om trafiken försenas på grund av issituationen och stockning i hamnarna, som tas ut om det blir så, men ett godtyckligt tillägg i förebyggande syfte är helt uppåt väggarna och borde bekämpas. Som redare och linjeoperatör får man acceptera att allt inte går som på räls, men det är ’part of the game’ och de extrakostnader man drabbas av, får man försöka kompensera sig för vid kommande fraktjusteringar – inte ta ut i ’förskott’.

Som en följd av att short-sea redarna har lyckats med denna ’förskottsdebitering’ har nu terminalhavarna i St Petersburg sett hur enkelt det är att tjäna en extraslant på en tam kundkrets och infört ett ’Terminal Winter Surcharge’ som rederierna inkasserar för terminalhavarens räkning på ca EUR 20 per container. 

Så här får det inte gå till, det uppmanar jag avlastar- och speditörsorganisationerna att med kraft agera emot.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.