Svavelregler gynnar Liverpool

FN-organet IMO beslöt för ett par år sedan att drastiskt minska
svavelutsläppen – detta gynnar hamnen i Liverpool.

Från och med 1 januari 2015 får bunkeroljan innehålla max 0,1 procent svavel i Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen, vilket gör bunkern cirka 50 procent dyrare än nuvarande kvalitet. Försök att slippa bunkra olja med en svavelhalt på 0,1 procent pågår bland annat med så kallade skrubbers med, vad jag förstår, varierande framgång.

Liverpool bygger ny hamn

IMO har ritat en karta över berört område (SECA – SOx Emission Control Area) vilken märkligt nog inte inkluderar Irland och brittiska västkusten. Detta får till följd att den engelska hamnen Liverpool blir en ”frihamn” det vill säga kan fortsätta hantera tonnage som drivs med högre svavelhalt i bunkeroljan och en händelse, som ser ut som en tanke,  är att Port of Liverpool nu anlägger en ny containerhamn i River Mersey – Liverpool2 – färdig 2015 och med kajplatser för två ULCS (mycket stora containerfartyg) samtidigt. 

Traditionella transhipment ports som Rotterdam/Antwerpen/Bremerhaven et cetera ligger  inom SECA och trafiken dit måste köra på 0,1 procentig olja och dessa hamnar riskerar att förlora omlastningsgods till Liverpool2.

Och stora delar av det brittiska import- och exportflödet kan komma att flyttas  från hamnar som Felixstowe, Tilbury och Southampton till Liverpool, vilket naturligtvis får konsekvenser för åkerier, speditörer och andra av godsflöden beroende företag. 

Tänkbart upplägg

En utbyggd ”mini-land bridge” mellan Liverpool och ostkusten, för att nå alla nordsjöfärjorna, skulle skapa snabba och frekventa vidaretransporter till/från de nordiska länderna och Baltikum och det traditionella omlastningsförfarandet via kontinenthamnarna måste omvärderas. 

Fördelen för redarna är uppenbar – billigare bunker och inget krav att kunna hysa två kvalitéer bunkers ombord, vilket kanske inte alltid är praktiskt möjligt.

Så kan det gå när (enbart) teknokrater får bestämma.

Kommentarer

 • Per Nilsson

  Liverpools hamn kommer säkert att få fullt upp i fortsättningen och är på god väg att leva upp till sitt gamla ryckte som när man var huvudhamn för andra världskrigets konvojer och Storbrittaniens port mot väster. Det sista bleknade när man gick med i EG. Men två kajplatser för stora containerfartyg plus kajerna i Royal Seaforth räcker nog inte för att ersätta kontinenthamnarna mer än i marginalen. Men annars håller jag med i allt och det kanske gynnar svenska västkusthamnar.

 • Anonymous

  Borde gynna ostkusthamnar med direkt transport till Livetpool istället för tåg och omlastning i Göteborg!!

 • Anonymous

  Möjligt att det skulle kunna snabba upp transittiden men frågan är om inte kostnaderna och kapacitet på väg och järnväg i UK kommer att utjämna merkostnaden att köra lågsvavligt in i SECA området. En ro-ro transport från UK kostar också en slant. Däremot tror jag att vi kommer se ett ökat intersse från industrin i norra Sverige att skeppa ut via Narvik till Liverpool för då kan du kringå SECA helt och hållet.

  • Ingvar Bergman

   Narvïk/Liverpool är ju en intressant variant. Sedan håller jag med om att ett oceanfartygs körning i 0,1 området är liten i jämförelse med tillryggalagd distans och störst påverkan blir väl för gods till/från UK.. Naturligast hade varit att IMO inkluderade Irland och västkusten UK, men man har inte tänkt ’kommersiellt’ när kartan ritades.

 • Anonymous

  Fel fel. Hur stor andel av ett fartyg som går på Asien spenderas inom SECA-zon även om det skulle gå så långt in som Gdansk? Svar mycket mycket liten. Att just hamnområdet Liverpool med omnejd ligger utanför SECA är av ringa betydelse

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.