Otidsenligt att hålla linjerederierna i strama tyglar

Nu har man mötts i Washington för att diskutera containerlinjernas samarbete och ingen hade väl förväntat sig omedelbara förändringar i synen på vad som är tillåtet eller inte i linjernas all tätare och snårigare samarbete. Men man kanske hade hoppats på en färdriktning.

Saken brådskar ju något då P3 skall vara operativt i maj 2014 och det lär behövas någon månad för kompletterande möten, besvärstider och regelskrivning. Det börjar hända saker i allianserna och G6 har kopierat P3 och ”filat” ansökan om att få upprätta ett eller flera Service Centres som skall koordinera ”vessel scheduling” och ”allocating space” samt att med hamnterminalerna komma överens om gemensamma terminalkostnader för att spara kostnader och uppnå maximal effektivitet.   Man kan ju med rätta fråga sig om inte ”price-fixing” mot leverantörer faller under samma skrivning som ”price-fixing” mot fraktkunder? Konkurrensen på kostnadssidan åsidosätts till nackdel för fraktköparna.

I den andra alliansen – CKYH – försöker H:et (Hanjin Shipping) att få med sig en annan drake, nämligen taiwanesiska storrederiet Evergreen som hittills valt att vara oberoende, med undantag för mindre hängavtal med andra aktörer/allianser. Hanjin är i ekonomisk kris och behöver hjälp med tonnage och ser Evergreen som en ”provider” av sådant.

Service Centres – ett bekymmer för konkurrensmyndigheterna

Dessa Service Centres som nu både P3 och G6 vill ha på plats och som är avsedda att fungera som operationella enheter, sätter så klart myror i huvudet på konkurrensmyndigheten och godkänner man dessa och deras avsikt att t. ex.  åstadkomma samma terminalkostnader inom alliansen, då accepterar man att brandväggen mot konkurrensneutrala åtgärder krackelerar. Ju längre man tränger in i frågan, ju tydligare framstår det – åtminstone för mig – att linjerederierna kommer att få fria tyglar att samarbeta fullt ut. En breddad Panama-kanal till 55 meter år 2015 öppnar åter upp för Round-the-World service (med- och moturs) och berör då flera ”anti-trust-områden” vilket komplicerar bilden ytterligare om man skulle förbjuda eller ändra på samarbetet. Det blir helt enkelt otidsenligt att hålla linjerna i strama tyglar. De stora investeringar det handlar om kräver fri och full rörlighet mellan aktörerna.

Om man ser till Asien/Europatraden, så finns här 18 aktörer med 18 olika köpkraft på den 100-dollar sedel som slutligen hamnar i respektive rederis plånbok. Så länge förhållandena är sådana, kommer det att finnas 18 olika synsätt på hur man skall agera för att öka värdet på plånboken och detta borgar för en fortsatt fri konkurrens oberoende av om linjerna formerar en linjekonferens, tre allianser eller opererar var och en för sig.

Linjerederierna måste bli mer professionella

Gårdagens linjeredare var ansvarsfulla och skickliga skeppsredare och överkapacitet kunde undvikas då konferens-sekretariaten noga övervakade tonnageinsatsen, Fraktköparna kunde lägga en årsbudget och inte som idag få fraktändringar var 14:e dag.  Dagens linjeredare, och för all del även de non-operativa sådana, är fixerade på nybyggnads-priser, marknadsandelar och det moderna ”economy-of -scale”-tänkandet. Man bygger allt fler och allt större fartyg för att t. ex. få ned bunkerpriset per skeppad container (!), men glömmer vem som skall fylla dessa fartyg. Trots tillgång till all möjlig datorbaserad handelsstatistik och prognoser i vilket format man än önskar är man oförmögen att hålla ens en rimlig balans i tillgång och efterfrågan.

Den 6 januari är det dags att för tredje gången på två månader kraftigt försöka höja frakterna i Asien/Europa-farten. Lär de sig aldrig? – det går inte att ta hem gamla förluster, ”those are bygones”! Håll i stället frakthöjningen på en break-even nivå och höj när möjlighet gives. Att som nu blanka vissa avgångar för att skapa efterfrågan och ”klippa till” med höjningar på USD 500-750 per teu, är för längesedan genomskådat och är att underkänna kundernas förmåga att dra egna slutsatser. Försök i stället skapa förtroende och inte söndring med era kunder! Det vore en god början till något hållbart.

Gott Nytt (sjöfarts) År!

 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.