Oligopol i Linjetrafiken?

Allt oftare hör man ordet Oligopol nämnas av bekymrade fraktköpare och avlastarorganisationer. Innan köplusten bröt ut hade east/west traden 16 aktörer samlade i fyra allianser. På mindre än ca 15 månader har,.genom övertagande, antalet reducerats till 10 rederier i tre allianser (om vi räknar de tre japanerna som en aktör – även om de inte officiellt blir klara med att slå ihop sina påsar förrän april 2018 och segla i THE Alliance)..
Nu är lastägarorganisationerna djupt oroliga för den snabba utvecklingen och det är klart oroande att beskåda det som händer – eller har hänt. Stora aktörer som United Arab och OOCL har sugits upp av HapagLloyd resp. kineserna.
Det är visserligen bara tre allianser, men det är fortfarande ett 10-tal oberoende rederier på marknaden. Av oron att döma, finns det antagligen fraktkunder som ser tre allianser som en typisk oligopolsituation, men fortfarande är det respektive aktör/linje som är förhandlingspartner – inte alliansen! Allianserna är arbetsverktyg för effektivt utnyttjande av varandras lastutrymme och delning av operativa angelägenheter som gemensam turlista men – och här kommer det viktiga – det är straffbart i konkurrenshänseende och förenat med mycket höga böter, att försöka påverka fraktmarknaden genom gemensam prissättning eller begränsa utbudet genom att dela upp marknaden eller kundstocken. Att exempelvis avstå ifrån att offerera eller lämna ett tok-pris till fraktkund som redan skeppar med alliansen är däremot helt lagligt och kan vara en väg att slippa en clash med en allianskollega.
Det är detta som lastägarorganisationerna noga bör försöka följa och rapportera varje misstänkt fall. Om fusket hålles borta, finns det ingen anledning till oro för en oligopolmarknad. Rederierna har fortfarande en obalans att hantera och det tvingar fram en jakt på marknadsandelar och därmed rimliga frakter de närmaste åren

Rederierna går riktigt bra nu. Godsmängderna i Asien-Europafarten har överraskande hållit i sig och hade det inte varit för den ständiga påfyllnaden av mega-Carriers, kunde första halvåret 2017 bli något av topp-år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.