LNG i hamnarna eller…?

Det är glädjande att LNG-alternativet till scrubbers och MGO allt oftare dyker upp i sjöfartspressen och nu senast Terntank. Varje hamn med självaktning räknar nu på att anlägga en LNG terminal för bunkring. Ett sådant initiativ är samarbetsprojektet ”LNG in Baltic Ports”. På deras senaste seminarium, ställde jag frågan om man inte istället kunde tänka sig att förankra en LNG-pråm strategiskt i Östersjön till exempel där trafiken till och från Kiel-kanalen och till och från Stora Bält och Öresund flyter samman. Enkel och smidig bunkring ”en route”. Någon i auditoriet – vem minns jag inte – avfärdade frågan som otänkbar. Jag har sedan dess läst om lyckad ship-to-ship överföring i öppen sjö utanför Singapore och därför undrar jag igen hur ”otänkbart” det egentligen är. Självfallet krävs rejäla fendar långsides och säkert också rejäla fendrar förankrade i en vid krans runt bunkerpråmen för att dämpa sjöhävningen. Pråmen (eller om man initialt chartrar en LNG-tanker) skulle ”re-fuelas” på plats.

Hamnarna skulle inte behöva anlägga egen LNG-terminal och fartygen skulle slippa ett hamnanlöp eller förhalning till LNG-kaj för bunkring. Och de eventuella risker som finns vid överföring skulle förflyttas från land. Otänkbart? Kanske, kanske inte? Vem skall äga? Någon LNG-leverantör och/eller intresserade hamnar?

Kommentarer

 • Full gas

  Klart att det går. F-n vad konservativ denna branch är som alltid måste avfärda alla bra ideer som omöjliga. Kan man bunkra olja till sjöss, under gång och i hög sjö så kan man naturligtvis bunkra gas i tex Öresund.

 • Måste Vå Gas

  Singapore och Antwerpen har ett samarbete kring ship-to-ship bunkring av LNG – de har utvecklat standards och Singapore investerar 12 M SGD i att utrusta sex bunkerbåtar för ett fullskaligt test.

  Logiskt är väl dock att bunkring sker inom samma områden som idag – runt Skagen etc. Finns väl ingen rationell anledning att bunker skall pågå längre ut från land än annan bunker. Eller?

 • Johan Algell Operation Manager Marine Skangass

  LNG kommer att finnas tillgänglig för STS leveranser i Kattegatt Skagerack området från första hälften av 2015. Skaw kommer definitivt ingå. Vad jag vet blir det den första platsen i världen där denna generella bunkringslösning finns. Visst är det kul att Singapore och Antwerpen jobbar på men här i norden leder vi tveklöst utvecklingen.

 • Ingvar Bergman

  Intressant och då fick jag bekräftelse på att det är i högsta grad tänkbart med STS-överföring av LNG i öppen sjö. Jag förstår att STS runt Skaw sker med bunkerbåt ’stand-by’ i närliggande ’LNG-hamn’ medan ’min’ bunkerpråm (eller initialt inhyrd LNG-tanker) var tänkt att ligga förankrad och klar med en ’skeleton’ besättning att leverera LNG med mycket kort notistid. Trafiktätheten via Skaw eller Kiel-kanalen (med LNG-drivet tonnage) är/blir nog tätare via Kiel.
  Det tonnage som blir aktuellt för STS-överföring blir så gott som uteslutande ’short-sea’ tonnage och inom SECA. Det större tramptonnaget kommer att köra på 0,1%-olja (i bästa fall (!) – och bör bli det tonnage som prioriteras vid SECA-kontroll).
  Huruvida man skall ha två STS-faciliteter i våra vatten eller ej, varav den ena med förankrad pråm, får framtiden utvisa.
  Jag vill till sist säga stort grattis till världens första STS av LNG i sitt slag !

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.