Linjerederiernas tillfälliga fraktmarknad

Vi närmar oss det kinesiska nyåret (slutet januari – mitten februari) och importörerna pressar sina leverantörer att leverera innan Chinese New Year. Fartygen går nu fullastade till Europa och last ”rullas” en till två veckor och det gillar rederierna, för då passar man på att kraftigt höja frakterna.

Just nu är raterna uppe på USD 1800/3600 per 20/40ft och möjligen når de en bit över USD 2000/4000 per 20/40 innan de vänder nedåt igen om några veckor.

Det är här rederierna skulle haft en Freight Conference att kommunicera genom. Men det är som bekant ( f.n) inte tillåtet i EU och därför blir det en okontrollerad ”rate hike”. Man hade önskat att linjerna nu visade ödmjukhet och framförhållning och höjde måttligt (till ca USD 1300/2600) mot att få ligga kvar där under sommarperioden, då raterna de senaste åren rasat till långt under break-even. Nu klipper man till (i brist på samstämmighet) för att också få hem gamla förluster och det retar upp fraktköparna som i sin tur ”shoppar runt” och pressar tillbaka till förlustnivåer och så är berg- och dalbanan igång igen.

Alla vill ha svarta siffror

I en konferensmiljö hade samtal mellan redarna och därefter med avlastarna (fraktköparna) kunnat leda till ett muntligt ”kontrakt” där raterna tilläts fluktuera måttligt och ge både linjeredare och avlastare möjlighet att budgetera någorlunda pricksäkert. Detta i den bästa av världar. Några linjer skulle troligen operera utanför ett sådant ”kontrakt” men med en envis uthållighet, skulle man sannolikt få ”outsiders” att någorlunda följa spelreglerna, då alla är i behov av svarta siffror. 

Rederierna har – med tanke på nyleveranser 2014 av fartyg representerande 1,6 miljoner teu (de flesta i öst- /västgående trafiker) – inte råd med långa perioder av benhård konkurrens och bottenlåga frakter och därför hade man nu chansen –  anti-trust regler till trots –  att genom måttliga höjningar i handling visa att man trots marknadsmässigt läge ”att klippa till” avstod.

Tiderna förändras

Den chansen var man uppenbarligen inte vuxen nog att ta och därför kan vi förvänta oss låga rater framöver med risk för sämre service genom blankning av avgångar och kanske super-slow-steaming, vilket senare skulle öka redan långa transittider med upp till en vecka.  

Det finns många mindre importörer med lågvärdigt gods som råkat komma in i marknaden med frakter på USD 900/1800 per 20/40 och som nu får dubblerat raterna och dessutom ”rullat” sina varor och därmed gör förlustaffärer.  Det är denna grupp som förlorar på att de större avlastarna 2008 fick EU att tänka om och förbjuda konferenserna och ingen är i förlängningen vinnare av detta förbud. Det är därför jag har en förhoppning att konkurrensmyndigheterna tänker åt mitt håll och släpper P3 och G6 och alla andra fria från anti-trust.

Tiderna har förändrats och det borde få genomslag i kommande beslut om linjernas co-operation, som jag berört i tidigare blogg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.