Fjärran Östern-traden förbereder övervintring

Medan våren i Skåne kan anas, börjar vintern ta sitt grepp om Fjärran Östernlinjerna. Det kinesiska nyåret är överståndet och fraktraterna har börjat nedfärden igen från cirka USD 1900/teu och den resan blir lika bekymmersam för operatörerna som tidigare år.

Linjerna preparerar för ytterligare en svår period och lämnar nu tillbaka KG-redarnas tonnage – i en del fall innan certepartierna löpt ut – och man försöker slippa lägga upp eget stort tonnage. En linjeredare lämnade tillbaka ett dussintal KG-fartyg med över två år kvar på certepartiet och för att komma så billigt undan som möjligt kombinerades återlämnandet med ett bra bud för nedskrotning. Fartygen, som var i 3500/5000 teu-klassen, var knappt tjugo år gamla, vilket är sex-sju år tidigare än normalt så både linjeoperatör och KG-redare är förlorare medan skrotvarvet troligen fick utmärkt stål för pengarna.

Problemen med blankade avgångar fortsätter

Uppläggningar räknar ca 575.000 teu på 175 fartyg, således i snitt 3300teu/fartyg. Utskrotningen 2013 blev cirka 475.000 teu och påfyllnaden 1,4 miljoner teu (!) varav de flesta, på grund av storleken,  är predestinerade för Fjärran Östern/Europa. Om tveksamhet mot uppläggning kvarstår, får varuägarna åter bekymmer med ledtiderna, då man får räkna med att linjerna återupptar ”blankning” av avgångar i turlistorna och en ytterligare neddragning av farten är en risk man får ta. Så kalkylera med minst 35 kanske 42 dagar för importlasten till skandinaviska hamnar.

Alla väntar spänt på hur konkurrensmyndigheterna skall agera mot P3 och G6

Det vore önskvärt att fraktraterna stannar på en för alla parter acceptabel nivå, men med P3 och ett utvidgat G6 om hörnet, sprider sig nervositeten och det  blir troligen fritt fall igen framåt andra halvan mars, så för de importörer som kan vänta att skeppa – avvakta fem/sex veckor och tjäna USD 500/700 per teu.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.