Fjärran östern igen

Analytikerna förespråkar fortsatt allianssamarbete…..
..men jag påstår att allianserna i sin nuvarande form är en black om foten och bidrar i högsta grad till problemet med överkapacitet. Anti-trust myndigheterna har, med sina regler för hur allians-samarbetet skall utövas, skapat en omöjlig ekvation för de 16/17 linjerna. I korthet innebär detta att linjerna gärna får tala varandra om 20 och 40ft:are, men om man lägger till dollar och cent, väntar astronomiska bötesbelopp.

Enkelt uttryckt, hur skall till exempel G6 (med idag 6 aktörer) eller CKYHE (5 aktörer) kunna få rätt årlig volym och rätt storlek på insatt tonnage, när man inte får klä volymen i USD och kunna räkna hem samarbetet ekonomiskt? I G6 till exempel, kan jag gott tänka mig att man var och en lägger sin projekterade volym + en marginal för att inte riskera att få för liten del av den gemensamma spacen och löpa risken att behöva tacka nej till last (eller köpa space av grannen). Om alla 16/17 aktörerna gör likadant, räcker marknaden inte till och fartygen blir för stora. Och det är detta som har skett i tillägg till en vikande marknad.

Jag förespråkade för 3-4 år sedan, att allianserna skulle bilda gemensamma bolag, ett EurAsia Container Ltd, där till exempel alla G6 aktörerna hade andel i förhållande till sin storlek. En ”merger” som nu är under bildande i Kina, med COSCO och China Shipping som ägare. Då kringgår man anti-trust lagarnas regler om förbud mot kommersiellt samarbete. Och i fallet G6 skulle man kunna reducera sina kostnader högst väsentligt genom att ha en organisation i stället för sex sådana. Det skulle självfallet innebära att många människor förlorar sina arbeten och utlandskontor och agenter stängas/sägas upp, men det kan vara den krassa verkligheten för fortsatt drift.

Ett betydligt humanare scenario vore förstås att anti-trust myndigheterna insåg vad deras beslut ställer till med och upphäver sina stränga regler och tillåter fullt och öppet samarbete mellan aktörerna. Risken för kartellbildning – som var orsaken till att reglerna ändrades på avlastarnas ”gnällande” om konkurrensbegränsning – är (och var) överdriven med så många aktörer och deras helt olika ekonomiska och operationella förutsättningar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.