17 December – en märkesdag för den globala linjetrafiken?

Som en konsekvens av P3:s (Maersk/CMA-CGM och MSC) planerade och omfattande operationella samarbete i alla öst- och västgående linjetrader från maj 2014, har konkurrensmyndigheterna i Europa, Kina och USA (FMC-Federal Maritime Commission) beslutat sig för att mötas i Washington den 17 december och diskutera överenskommelser mellan containerlinjer och tydligen försöka ta ett samlat grepp om allianser, vessel- och space sharing och annat operationellt samarbete.

Och det finns skäl att tro att mötet kommer att inriktas på att släppa linjerna fria att samarbeta fullt ut. Med tre allianser och ett antal linjer som opererar oberoende, tror inte jag att fraktköparna behöver oroa sig för att hamna i underläge vad gäller kartellbildningar och dylikt eftersom konkurrensen och jakten på marknadsandelar kommer att hålla fraktraterna på fortsatt låga nivåer också framöver. Alternativet att förbjuda allianser eller på annat sätt begränsa manöverutrymmet för linjerna, ter sig idag orealistiskt och skulle medföra resurskrävande kontrollinsatser från myndigheternas sida.

G6-alliansen positionerar sig

Jag förutskickade i förra veckan att man kanske kan förvänta en omgruppering i allianserna. Detta har dock (ännu) inte skett, men väl en utvidgning av samarbetet i G6 (APL, Hapag-Lloyd, Hyundai MM, MOL, NYK och OOCL) som f.n. omfattar Asien/Europa, Asien/ US East coast att från april också gälla för trafiken Asien/US West coast och nordatlanten (Transatlantic). Den transatlantiska trafiken har ju stor betydelse för svensk industri och här har G6 för avsikt att köra fem slingor med totalt 42 fartyg och 25 hamnanlöp. Denna trafik har märkligt nog ”fått vara ifred” d.v.s inga stora förändringar i fraktraterna varken i öst- eller västgående riktning. Nu positionerar sig G6 för att möta P3 på lika villkor och det är stor risk för att fraktraterna även i denna trafik kommer under stark press. Och här i detta blivande getingbo skall ACL snart introducera den fjärde generationen con/ro fartyg som är under byggnad i Asien…

… allt med förbehåll för vad Washington-mötet kommer att bestämma! 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.