CNY samt HMM

En genomgång av läget i den stökiga Fjärran Östern farten samt ett förtydligande av rubriken till detta inlägg

 

CNY står för Chinese New Year och inträffar i februari.  Kineserna firar Lunar New Year under ca 14 dagar och i år började man festligheterna den 16/2. Många kineser är borta 20-30 dagar och detta slår hårt  mot  leveranserna.  Det arbetas för högtryck för att få skeppningarna klara och bokade före CNY och bokning av transportutrymme är livlig och linjerederierna har vanligtvis ett ’klondyke’ med stigande frakter och Peak Season tillägg.    Men inte i år.  Det finns visserligen gott om last  men det finns också gott om tonnage och ingen aktör vågar sig på den sedvanliga uppjackningen av fraktraterna.   Det är ytterst förvånande och motsägelsefullt och den som följer analysinstitutens bedömningar blir inte ett dugg klokare  Någon tror 2018 är den definitiva vändningen och ledande linjechefer spår ett bra år, men verkligheten ser annorlunda ut.  Jag håller fast vad jag sade i november 2017 – även om avslutningen på 2017 ger svarta siffror i de flesta boksluten, så blir 2018 en återgång till en svår period för Fjärran Östernfarten – och jag grundar det på förväntade leveranser av nybyggen  på 10,000 teu (ULCS) och däröver samt medvetet avsvalnande tillväxt i Kina.

Drygt 400 sådana fartyg seglar på världens linjetrader och under 2018/2019 kommer det ett tillskott på 130 enheter och de flesta kan inte trafikera andra trader än Asien/Europa.

Den stora omvälvningen i samgående och övertagande (M&A) är snart genomförd – det är enbart de tre japanernas merger (One – Ocean Network Express) som återstår (april 2018)  och då har man format nya allianser och 16 aktörer har blivit 8-9 plus en t.v. ’standalone’  nämligen HMM och det för tanken till rubriken….

 

HMM står för Hyundai Merchant Marine (Sydkorea) vilket var det rederi som gick sämst 2017 med över en miljard USD i förlust. Många bedömare tror att HMM följer det andra sydkoreanska rederiet Hanjin, som gick i konkurs i augusti.2016.   Många lastägare fick en dyrköpt erfarenhet när fartyg och last belades med kvarstad för att senare lossas upp i hamnar långt från avsedd destination och många lastägare fick i sin tur stora problem med ekonomin och kundrelationerna. 

Trots den stora förlusten 2017 planerar HMM för ett nybyggnadsprogram på 12*22000teu, 8*13000teu och tillverkning av 30000 nya containers.!   Det kan ju låta märkligt, men koreanerna vill säkerligen ha resurser att klara försörjningen i ofärdstider utan hjälp från andra och det är onekligen oroligt i den delen av världen – Nordkorea och ögruppen som Kina, Japan och Sydkorea gör anspråk på.  Och då kanske en investering i dessa nybyggen på runt tre miljarder USD är en överkomlig och nödvändig åtgärd.  Det skulle förövrigt ge de koreanska varven välkommen sysselsättning.

HMM har ett hängavtal med 2M på Transpacific men såvitt jag förstår inte Asien/Europa.  Många fraktköpare är tveksamma till att 2M använder HMM-kontrollerat tonnage just för risken att hamna i en ny ’Hanjin-situation.

 

Det har varit mycket fokus på att skapa nya allianser och när detta nu är klart, börjar blickarna vändas mot att skapa kundunderlag och marknadsandelar och här blir det enligt min uppfattning stor aktivitet och därmed press på fraktraterna.  Nej, jag tror inte på 2018 !

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.