Om tre kronor och band

vasaland_151202_joachim_sjostrom_lr

I det senaste numret av Sjöfartstidningen publicerade vi en bild på roro-fartyget Vasaland som går i trafik för Svenska Orient Linien (SOL), där vi skrev att fartygen återfått SOL:s traditionsrika skorstensmärke. Som en läsare mycket riktigt har påpekat är det nuvarande skorstensmärket inte detsamma som det som den ursprungliga Svenska Orient Linien inom Broströms använde på sina fartyg. 

Formuleringen i bildtexten blev kanske aningen olycklig. Det skorstensmärke som har tagits i bruk på de tre systerfartygen Vikingland, Vasaland och Finnland härstammar från 1984 och det kan förstås diskuteras om detta tidsspann är tillräckligt för att använda beskrivningen ”traditionsrik” – i synnerhet då vi talar om en rederirörelse med rötter som sträcker sig tillbaka till 1865. Däremot var tanken helt enkelt att betona att själva skorstensmärket med de tre kronorna är traditionsrikt.

Den ursprungliga Orientlinjen var ju en del av den stora rederikoncernen Broströms och hade under en lång tid en svart skorsten med tre röda band och bokstäverna AB i vitt. Däremot användes de tre kronorna på en blå cirkel som skorstensmärke för två andra rederier inom gruppen, Svenska Amerika Linien och Svenska Ostasiatiska Kompaniet.

Men vi ska börja från början. Orientlinjen ingick allra först i Tirfings rederirörelse och har sitt ursprung i ”Svenska Levantlinjen, Dan Broström”. Det var en linjetrafik på östra Medelhavet och Svarta havet som startades av Dan Broström 1911. Linjen övertog fyra fartyg från Ångfartygsaktiebolaget Tirfing, ett rederibolag som grundats av Dan Broströms far Axel Broström 1890, därav initialerna AB i skorstensmärket.

Orientlinjen ombildades 1918 till Rederi AB Sverige-Levanten efter att trafiken varit nedlagt under första världskriget. Rederi AB Sverige-Levanten likviderades 1927 och rörelsen övertogs helt och hållet av Tirfing. Fartygen hade samma skorstensmärke som Tirfing. Sedan var Orientlinjen en del av Trifing ända till 1957, då AB Svenska Orient Linien bildades. Då introducerades en skorsten som var gul upptill och nedtill så att det enda svarta som återstod var två band mellan de tre röda. AB-emblemet kvarstod oförändrat. Man återgick till den svarta skorstenen 1978.brostroms_flaggor

När Broströms fyllde 100 år 1965 ingick dessa rederier i gruppen. Rederiflaggan för Rederiaktiebolaget Albatross finns inte med här.

tyrusland_830717

Tyrusland 1983 med det skorstensmärke som användes av Tirfings och Svenska Orient Liniens fartyg inom Broströms.

När Broströms hela linjeoperation togs över av Transatlantic 1984 bildades bolaget Transocean, som i sitt skorstensmärke kombinerade de båda rederiernas traditioner. På det som i princip var en modifierad version av Transatlantics gamla skorsten placerades den blå cirkeln med tre kronor, som alltså tidigare användes av två rederier inom Broströms.

860828_vegaland

Vegaland med sitt nya skorstensmärke. Bilden är tagen 1986.

Vad hände sedan? För att göra en lång historia kort och förenklad: Svenska Orient Linien köptes av Bylock & Nordsjöfrakt 1993. År 2003 köptes Svenska Orient Linien av Imperial Shipping Ltd och Navalmar Lda. Imperial Shipping Ltd blev ensam ägare till Svenska Orient Linien 2006 och linjeservicen mellan norra Europa och Medelhavet hanterades återigen på egen hand av Svenska Orient Linien.

columbialand_030513

Columbialand i Mäntyluoto i maj 2003.

Jag har hört att det även finns sin förklaring till att Imperial Shippings fartyg fick en svart skorsten med tre röda band. De första fartygen som köptes var Broströms Thuleland och Columbialand. Då målade man över det vita AB i skorstenen, men behöll den övriga färgsättningen. 

 

Kommentarer

  • Bengt Lundberg

    Orientlinjen hade gul shorten.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.