Nytt namn respektive ny flagg

Det är inte enbart Viking Line som står för nyheterna på Ålands hav med sin omtalade Viking Grace. Både Birka Cruises och Silja Line har gjort uppdateringar i sin trafik mellan Stockholm och Mariehamn respektive Stockholm–Åland–Åbo.

birka_stockholm_foto_ph_sjostrom_130203_web

Birka Cruises, som ägs av Rederiaktiebolaget Eckerö, har justerat sin marknadsföring av kryssningarna från Stockholm till Mariehamn. I samband med en dockning på Turku Repair Yard i Nådendal bytte Birka Paradise namn till Birka Stockholm, men hon kommer att marknadsföras som Birka. Samtidigt ändrar Birka Cruises marknadsföringen av fartyget så att mer tonvikt läggs på de nordiska och åländska sjöfartstraditionerna. Den fartygsintresserade noterar omedelbart att Eckerö-symbolen har dykt upp i förstäven och att skorstensmärket har ändrats. Birka är svenskflaggad – en inte helt obetydlig del av den svenskflaggade passagerarfartygs/färjeflottan är ju utlandsägd. Fartyget levererades 2004 och har sedan dess gått i kryssningstrafik för Birka Cruises mellan Stockholm och Mariehamn, sommartid även till andra destinationer i Östersjön. 

baltic_princess_foto_ph_sjostrom_130203_web

En nykomling på Ålands hav är Baltic Princess, den fjärde i den serie på fem nybyggen för Tallink under 2000-talet från Finland. Baltic Princess har sedan leveransen 2008 gått i trafik för Tallink mellan Helsingfors och Tallinn under estnisk flagg. Nu har Tallink överfört fartyget till sin Silja Line-trafik mellan Stockhoilm, Åland och Åbo och samtidigt har Baltic Princess fått Mariehamn som hemmahamn. Under varumärket Silja Line har Tallink därmed två systerfartyg på Åbolinjen: Baltic Princess och Galaxy. Intressant är att de sista traditionella Silja Line-attributen därmed har försvunnit. Fartygen har inte längre Siljas säl i skorstenen utan Tallinks skorstensmärke. Inte heller namnen har ändrats till att innehålla ”Silja”. Den enda anknytningen till Silja Line i fartygens exteriör är texten på sidan som tillkommit under dockningen på Turku Repair Yard innan fartyget sattes i trafk den 1 februari. Hon ersatte Silja Europa, som i stället flyttades till kryssningstrafiken Helsingfors–Tallinn.