Havet är en förenande länk

Geografin är en faktor som givetvis starkt påverkar utformningen av transporter på olika håll i världen. Det är inte enbart kontinenterna som åtskiljs av havet. Även olika regioner har en geografi där fjordar, havsvikar och öar innebär utmaningar för transporter längs väg eller järnväg. I sådana fall är ofta färjetrafik en nödvändighet för att upprätthålla rationella och effektiva transportleder med kombinerade sjö- och landtransporter.

En region som är starkt beroende av färjetransporter är norra Östersjön med öar som Gotland och Åland och sina stora havsvikar Bottniska viken och Finska viken. Trots att det är möjligt att ta sig landvägen mellan till exempel Sverige och Finland är det färjorna som gäller för såväl landsvägstrafiken som det betydande antal resenärer som hellre åker båt än flyg. De är flytande genvägar som fungerar i ur och skur och som förkortar avståndet till och från den nordöstra avkroken av Europa.

Jag brukar ofta påpeka att färjeleden över Ålands hav är en transportväg. Om det inte existerade ett enormt behov av transporter mellan Finland och Sverige så skulle det ingalunda existera så frekventa fartygsförbindelser heller. 

Oberoende av att rederierna gärna talar om kryssningsfartyg är de renodlade transporterna av gods och passagerare den drivande faktorn för färjetrafiken både över Ålands hav och Kvarken. Sedan är det kanske så att transportleden är ännu viktigare för Finland inklusive Åland, eftersom den utgör deras kanske viktigaste Europaväg och är porten till Skandinavien och Kontinenten. Jag gillade skarpt när färjerederierna på 1970-talet började måla det numera gamla europavägnumret ”E3” på överbyggnaden av sina fartyg. Det var exakt vad allting egentligen handlade om. 

Dessa ”vägmärken” började tyvärr successivt försvinna från Ålands hav redan på 1980-talet. Däremot vill Wasaline fortfarande betona sin roll som en transportled genom att använda Europavägsnumret E12 på sidan av sin nya färja Aurora Botnia.

De nyaste färjorna i Finlandstrafiken, Aurora Botnia och Viking Glory har fått mycket uppmärksamhet tack vare sina komfortabla inredningar och energieffektiva lösningar för att reducera utsläppen. 

Bildäcken talas det inte lika mycket om, men i synnerhet Aurora Botnia har en imponerande lastkapacitet i förhållande till sin storlek tack vare två bildäck för tunga fordon. Även på Viking Glory har hanteringen av såväl tyngre fordon som personbilar varit ett fokus i planeringen och bygger på det beprövade konceptet med ett separat personbilsdäck med access genom sidoport som introducerades med Turella 1979.

Även om Finlandsfärjorna ovanför bildäck till sin standard i passagerarutrymmena kan jämföras med kryssningsfartyg är till och med de lyxigaste av dem ropax-fartyg. Att sedan kombinera nöjes-resande med reguljär passagerartrafik och lasttransporter är det som i över 60 år har möjliggjort att färjetrafiken mellan Finland, inklusive Åland, och Sverige är så livskraftig och effektiv.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.