Göteborgs vackraste och fulaste flytetyg?

bohuslan_130201_foto_ph_sjostrom_web

Man ska inte diskutera tycke och smak, det leder ändå ingen vart. Trots det tror jag att de flesta är eniga om att P-Arken och Bohuslän inte är estetiskt helt jämlika där de ligger förtöjda efter varandra vid Skeppsbrokajen i Göteborg. Inte ens de illa sittande presenningar som täcker överbyggnaden på ångaren Bohuslän under vinteruppläggningen vid älvstranden kan helt dölja hennes vackra linjer. Att använda superlativet fulast för P-Arken är nog att ta i lite väl kraftigt, men viss utgör denna ”bilbåt” en bjärt kontrast till smäckra Bohuslän.

I och för sig är det en ypperlig idé att underlätta den kroniska bristen på parkeringsplatser i centrum med ett flytande garage. P-Arken ritades 1990 av ABAKO Arkitektkontor AB på uppdrag av Göteborgs Stads Parkerings AB och byggdes 1991 på en ponton som härstammar från 1970-talets Korea. ABAKO uppger att en betongstomme med spännbalksbjälklag står på den. Garagets bordläggningselement av stålplåt, reling, påkörningsskydd, taket över översta p-däcket med skorstensattrappen samt övriga dekorativa element tillverkades av ett varv i Polen och monterades vid byggplatsen i Sannegårdshamnen. Kapaciteten är 400 bilar och flytetyget är klassat av Lloyd’s Register of Shipping.

Till ABAKO:s uppdrag hörde bland annat att ge parkeringsbåten en ”marin design”. Huruvida man har lyckats eller inte finns det säkert delade åsikter om, men i ärlighetens namn bör man ju nog erkänna att da stora biltransportfartyg som korsar oceanerna med tusentals bilar i sina garage inte heller alla gånger är världens vackraste om man håller sig till de klassiska skönhetsidealen för fartyg. Men i likhet med P-Arken är de effektiva.

Däremot tror jag att Bohuslän hör till de absolut vackraste fartygen i Göteborg. Denna pärla är byggd i staden, närmare bestämt på Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1914, och gick i mer än 40 år på traden Göteborg – Lysekil – Smögen – Gravarne (nuvarande Kungshamn). Som genom ett under undgick hon sedan att bli upphuggen i mitten av 1960-talet och är numera renoverad med ångmaskin och panna i original och sina salonger i nära nog ursprunglig glans.

En vackrare skärgårdsångare får man nog leta efter.