Finns det en vilja finns det en väg

Diskussionen kring STX Finlands vara eller inte vara är lindrigt sagt frustrerande – åtminstone till den del som relateras i media. Tusentals arbetsplatser står på spel och det väcker givetvis kraftiga känslor, men det är ändå inte konstruktivt att enbart leta efter syndabockar. Tredje Oasis byggs inte i Åbo. Punkt. Dags att blicka framåt och gå vidare och samtidigt lära något av det som hänt. 

Det är ingen idé att ensidigt lyfta fram offshore och arktiskt kunnande som den nya och saliggörande nyckeln till framtida framgång inom den finländska marinindustrin. Det ena får inte utesluta det andra. Vi borde ju vid det här laget av erfarenhet veta att varvsindustrin behöver många ben att stå på. Vi ska givetvis utveckla vårt kunnande om isbrytande fartyg lika väl som vi ska utveckla vårt världsledande kunnande om stora kryssningsfartyg. Antydningar om en dyster framtid som byggare av kryssningsfartyg är rena idiotin. Kryssningssjöfart är en starkt expanderande sektor och det finns ett kontinuerligt behov av nya fartyg. Det gäller att anpassa sig till verkligheten och vara lika bra som alla andra, även på kostnadssidan. Ställ i stället frågan varför inte vi skulle kunna bygga sådana fartyg när andra varv i EU klarar av det? Och skyll inte på EU-regler, de är de samma för oss alla.

Det som nu krävs är ett långsiktigt engagemang från alla parter för att få ett slut på domedagsprofetiorna. Industrins verksamhetsförutsättningar ska tryggas på lång sikt så att marknaden litar på den. Enklast kan man åstadkomma detta genom att få inhemska investerare att fatta intresse för branschen och där krävs hjälp från staten. Den nuvarande ägarstrukturen med ägare som verkar oengagerade bör med det snaraste avvecklas. För att få till stånd en framgånsrik verksamnhet, krävs ett tillräckligt stort inslag av inhemska ägare för att ge kontroll över verksamheten och ett statligt system som klarar av finansiering av fartyg som kostar närmare en miljard euro. Det är priset som vi får betala för att tillhöra de bästa av de bästa.

Om inte den viljan finns är det bara att lägga ned och erkänna att varvsindustrin är en för stor munsbit för lilla Finland.