En hamn i förändring

Norra_djurgardsstaden_Aaro-Designsystem

Stockholms stad uppger att ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden ligger i Stockholm, närmare bestämt i anslutning till hamnarna Värtan, Frihamnen och Loudden. Totalt planerar man 12.000 bostäder samt arbetsplatser för 35.000 personer i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City, vilket framgår av visionsbilden ovan från Aaro Designsystem.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för olika industriverksamheter. Idag är detta även ett av Stockholms Hamnars viktigaste områden och meningen är att även hamnverksamheten ska fortsätta med betoning på passagerar- och färjetrafik. Hamnen kommer att moderniseras och verksamheten koncentreras till pirerna i Värtahamnen och Frihamnen. Container- och oljehanteringen flyttas bort för att frigöra landytor som är betydelsefulla för genomförandet.

Planeringen startade redan i början av 2000-talet. Utvecklingen kommer att pågå i flera olika etapper och Norra Djurgårdsstaden planeras vara fullt utbyggd omkring 2030.

vartan_150121_DSC0088_v2

Vyn på denna bild kommer alltså att ha förändrats en hel del om 15 år. Om vi går drygt 20 år tillbaka i tiden, till år 1993, och tittar på bilden nedan, så märker vi att det hänt en hel del sedan dess också. En hamn utvecklas hela tiden och anpassar sig efter tidens krav.

Bilden ovan är tagen i januari 2015. Vid färjelägena i Frihamnen ligger Tallinks färja Isabelle (före detta Viking Lines Isabella) och St Peter Lines färja Princess Maria (ursprungligen byggd som Finlandia för Silja Lines trafik). Bilden nedan är tagen på ungefär samma plats i oktober 1993. Färjan som manövrerar in till färjeläget är Estonia.

vartahamnen_931007

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.