Där fritidsbåtar och handelsfartyg möts

segelbat_DSC8107

Nu har vi redan kommit in i den andra egentliga sommarmånaden, då även merparten av semestrarna hålls. Med semestrarna följer den absoluta högsäsongen för båtfolket, även om massor av båtägare givetvis har varit i farten långt tidigare.

Vackra sommardagar trängs tiotals fritidsbåtar om saligheten i de trånga skärgårdsfarlederna. I samma farleder rör sig även stora fartyg. Vakthavande bryggbefäl på handelsfartygen ska hålla alla dessa nöjesfarkoster och söndagsseglare under uppsikt och samtidigt tryggt föra fram sitt eget fartyg i farleden. En farled som känns enormt bred och stor för en segelbåt kan vara trång för en 200 meter lång färja.

Redan i våras kunde man läsa om ett par incidenter där småbåtar har hamnat i vägen för stora fartyg. Däremot blir det aldrig rubriker av otaliga nära ögat-incidenter som inträffar längs kusterna inom de områden där handelssjöfarten och båtfolket möts.

Hittills i sommar har jag själv bevittnat flera tillbud som kunde ha slutat illa. Det lönar sig till exempel inte för en seglare att kryssa över farleden om en stor bil- och passagerarfärja närmar sig. Det är lätt att underskatta farten på en stor färja som närmar sig med närmare 20 knop.

Här kan det vara skäl att påpeka att de bilder jag har valt för att illustrera denna blogg är genrebilder och att de fartyg och båtar som visas på dem inte har något direkt samband med de händelser som beskrivs i texten.

goteborg_DSC0162

Jag har talat med flera bryggbefäl som alla säger det samma: Största delen av förarna på fritidsbåtar håller sig undan de större fartygen, men sedan finns det en del som inte alls tycks förstå vad det handlar om.

Vissa båtförare känner tydligen ett inre tvång att gå framför stäven på ett stort fartyg när de korsar en stor farled. Ibland med så små marginaler att bryggbefälet förlorar båten ur sikte när den försvinner under den egna stäven.

– Att de inte bara kan sakta ned och vänta ett par tre minuter. Visserligen ser vi ganska fort om det går klart eller inte, men om de går så nära att de försvinner under vår stäv vet man ju aldrig om det händer någonting. Om det händer någonting då har vi inte en chans att väja undan, säger en befälhavare på en stor färja.

Det handlar inte heller enbart om att medvetet ta en risk genom att till exempel gå framför stäven på ett stort fartyg när man korsar en farled. Ibland undrar man om seglare och båtförare över huvud taget har någon aning om vad som händer runt omkring dem. Jag har flera gånger sett en fritidsbåt, vanligtvis en motorbåt eller en segelbåt som går med sin motor, puttra på mitt i farleden (djupet räcker alldeles säkert till även om de skulle gå helt i utkanten och snudda vid lateralbojarna). Ett stort handelsfartyg närmar sig akterifrån med högre fart, men tydligen är båtföraren så upptagen av att hålla sig mitt i farleden att det inte blir av att vända på huvudet och se vad som händer akter om den egna båten. Avståndet minskar och det stora fartyget försöker fånga båtförarens uppmärksamhet med ljudsignaler. Ibland krävs det flera signaler från tyfonen innan skepparen vaknar till och gör en undanmanöver i mild panik mot utkanten av farleden.

erstan_DSC8903

En färjebefälhavare säger att det händer varje dag och på varje resa under hela sommarsäsongen att fritidsbåtar på ett eller annat sätt äventyrar sin egen säkerhet genom att riskera att komma i vägen för ett stort fartyg. Men ändå är det nog så att de flesta fritidsbåtar sköter sig utmärkt. Det är ju tyvärr så att de som utmärker sig negativt märks bäst. 

– Hos vissa finns det en brist på erfarenhet hur man beter sig i skärgården överhuvudtaget, säger han.

Det är tydligen inte heller någon större skillnad på båtförare geografiskt. Jag har sett fritidsbåtar ligga obehagligt nära framför stäven på färjor eller andra handelsfartyg på ingående till Travemünde, i skärgårdarna utanför Göteborg, Stockholm, Åland, Åbo och Helsingfors för att bara nämna några exempel.

Ni som själva på ett eller annat sätt är yrkesverksamma inom sjöfart, antingen ombord eller iland, och känner fartyg – och det gäller nog för en stor del av våra läsare – förstår vad det handlar om. Men alla ni som kanske inte har en gedigen sjöfartsbakgrund men rör er i samma farleder som de stora fartygen – respektera yrkessjöfartens handikapp. Ingen bilförare skulle komma på tanken att korsa en järnvägsövergång när ett tåg närmar sig i en fart över 100 km/h. Jag tror inte heller att en fotgängare eller cyklist med ringaste självbevarelsedrift skulle röra sig mitt på körbanan på en livligt trafikerad landsväg. Varför skulle en båtförare göra något motsvarande till sjöss?

Ett stort fartyg girar eller stoppar inte så snabbt som man kanske kunde tro när man sitter i en liten båt. Det är inte heller nödvändigt att gå mitt i farleden med en fritidsbåt. De stora fartygen har inget val, men djupet är nog tillräckligt för småbåtar även om man går helt i utkanten av farleden. Och framför allt, glöm inte att vara vaksam och hålla utkik åt alla håll.

Trevlig båtsommar!

Kommentarer

 • Johan Wahlström

  Bra att detta problem uppmärksammas. Faktiskt konstigt att inte fler olyckor och tillbud har inträffat. Har erfarenhet som linjelots i finska skärgården och kan bekräfta att mistluren nog användes i genomsnitt 10 ggr per dag under sommarmånaderna. Jag har även upplevt väldigt många när-situationer där troligtvis bara turen hjälpte småbåtarna. Det optimala vore att någon tog tag och anmälde en fritidsbåt som agerar orätt i farleden. Detta skulle kunna leda till en dom och även ett användbart prejudikat. I dagsläget finns ingen riktig definition av vad som är trång farled. Den enda regeln (9d i COLREG) som egentligen reglerar handelsfartygens rätt i farleden, är just beroende av vad som är trång farled eller inte. Gemene man vet dock att man anser att alla farleder i skärgårdsområden bör vara att betecknas som trånga farleder

  • Anonymous

   Sjövägsreglerna skulle knappast utformats som de är om reglerna införts idag.
   Segel skulle t.ex. inte ha ”företräde” och farled och trafikseparationer skulle ha starkare förankring för yrkessjöfarten.

   • Andreas Berne

    Det är inget som helst problem med hur colreg är utformade. Problemet är att de inte efterföljs, vare sig av fritidsbåtsskeppare, handelssjöfart eller fiskare. Om alla bara respekterade reglerna skulle alla onödiga olyckor och incidenter undvikas.

    För övrigt anser jag det som självklart att en coster skall hålla undan för mig när jag ligger på bidevind med en fullriggare som tar minst 45 min att vända.

    • Cubano

     Jag Applåderar och visslar…. Det bästa inlägget jag läst på länge !

    • M.Otor

     Fullriggare??
     Det var ett tag sedan man sag sadana I vara vatten…..

 • Anonymous

  Ordet som sökes är ”självsanering”. Människorna blir bara dummare och dummare samtidigt som planetens befolkning ökar katastrofalt. Att några fritidsskeppare stryker med varje år uppfyller därmed behovet av minskad befolkning och ökad genomsnittlig intelligens.

  Det som dock kan göra mig förvånad är att dessa människor har rösträtt. Om de inte klarar av detta enkla, hur skall de förstå sammanhangen i politiken?

  • MP

   Det gör de inte heller och röstar därför på ett (S)kit-parti…

 • EOD

  Tyvärr behövs öven en självsanering bland befäl på framförallt mindre färjor där deras inställning till fritidsskeppare ställer till väldigt många onödiga incidenter. Från missförstånd till att nästan bli spolad upp på land i en trång farled för ett antal år sedan där Walona inte har att göra och definitivt inte i marschfart

 • Ange

  Synd att det inte skrivs mer om detta i andra forum där även de 1% av fritidsbåtsägare som inte förstår att fartyg håller sig i farleden av ena eller andra anledningen. Fritidsbåtar har betydligt mindre girradie, djupgående och inte minst så kan de framföras vid sidan av farleden utan att känna minsta oro över att fartyg som ska in/ut från hamnen, ska komma vägen för dem.

  Jag vill också påminna alla som är ute och åker i vår fina skärgård att slå ett öga akterut med jämna mellanrum. Upphinnande fartyg kan komma snabbt och de har inte möjlighet att hålla undan alla gånger pga av sin storlek.

 • Anonymous

  Mycket bra artikel som säkert når fram till de 99% fritidsbåtsägare som verkligen håller undan för de större fartyen. Min fråga är nu, hur når vi fram till den sista procenten som fortfarande tror de är odödliga, alltid syns även fast de seglar in under bogen och inte tittar akterut? Har har vi alla en viktig uppgift då även denna procent är av kött och blod.

 • Anonymous

  näthat förbrödrar

  • Anonymous

   Nu får du förklara dig, förstår inte vad du syftar på?

 • Anonymous

  Bra artikel men alldeles för lång och tjatig…

 • Karina Linnér

  Tack för en inspirerande artikel. SMTF arbetar med sjöfartens och dess underleverantörer samt fritidsbåtsbranschen. Vi försöker stimulera fler att njuta av båtlivet, och lyckas vi med det kommer ännu fler ovana båtanvändare ut på havet. Jag funderar på vad man kan göra för att öka medvetenheten om dels hur snabbt ett fartyg går, dels hur omöjligt det är att göra en snabb gir. Havet blir allt trängre, många intressen skall dela på utrymmet. Antagligen kommer antalet incidenter att öka.
  Tar tacksamt emot förslag på vad vi kan göra för att hjälpa nya båtanvändare att inse risken att ligga för nära ett handelsfartyg.

  • Anonymous

   Inför lagkrav på förarintyg. Det är första steget. Att man överhuvudtaget får framföra ett mindre fartyg utan någon utbildning är otroligt konstigt.

   Förarintyget kan gärna delas upp i nivåer;
   Grundnivå där man får framföra fartyget i mindre yrkestrafikerade vatten (insjöar och liknande). 2 timmars föreläsning.
   Mellannivå där man får framföra fartyget i skärgårdsområden med måttligt yrkestrafikerade vatten. 4 timmar (2 lektioner).
   Fullt förarintyg där innehavaren får framföra sitt fartyg i vilket vatten som helst. 6 timmar (3 lektioner).
   Totalt 12 timmar motsvarande 6 lektioner. Vilka moment som skall ingå kan båtförbunden i samråd med Sjöfartsverket besluta om.

   • Cubano

    Vi har redan krav på utbildning för fritidsskepp dvs fartyg större än 12*4 m
    Så då kommer frågan finns det behov av ytterligare utbildning och i sådana fall för vilka ? Och ska det överhuvud taget införas fler certifikat, så suktar jag mer efter ett höghastighets certifikat, än att tvinga finnpajsare som fiskar på Torneträsk att gå kurs. Även jag kan vid tillfälle störa mig på bristande sjömanskap hos ett fåtal. Medan den stora mängden uppför sig väldigt bra. Det vanligaste felet är precis som skrivs i artikeln att fritidsbåtsägaren missbedömer hastigheten hos det stora lastfartyget/färjan. Jag tror inte den felbedömningen avhjälps med en kurs.
    Vi ska inte överreglera, det är så lätt att ställa ett krav till och ett krav till och till slut behöver man ett certifikat för att gå på toaletten.
    Är man ett pucko innan en kurs är man ett pucko efter. Sunt förnuft kan inte läras ut det får man vid födseln.
    Så ser jag det i alla fall.

    • Anonymous

     Kära Cubano, fritidsskeppen är aldrig något problem. Vet du varför? Jo för att de har obligatorisk utbildning! Förarintyget avser fartyg som är mindre än skepp alltså de fartyg som i normalt tal kallas båtar. Och det är i dessa farkoster som det behövs utbildning

     Hur vore det om du åkte båt i Stockholms skärgård? Prova t.ex. trafiken runt Vaxholms kastell vid midsommar. Eller bese Stockholms ström vid något evenemang.

     Fiskare i Torneträsk kommer nog aldrig behöva förarintygsutbildning, men varenda klåpare som sett en båt på vykort och sedan ger sig ut i Stockholms skärgård behöver det. Skall man ha regionala lagar? Kanske det.

     • Cubano

      Mmmm passerade faktiskt (överaskande nog) vaxholm i midsommarhelgen. Det gick jättefint.
      Jag betvivlar faktiskt att du har fler skärgårdstimmar än jag. Jag både jobbar och tillbringar min fritid i skärgården.
      Inte kan vi väl skriva lagstiftning byggd på trafiksituationen runt Stockholm i midsommartid. Jag vet att Stockholmare betraktar Sverige som en konstig utväxt på Stockholm. Men resten av landet ser det inte riktigt så.

      • Anonymous

       Hmm, en tävling i vem som har mest ”skärgårdstimmar”? Hur barnsligt kan man resonera?

       Att någon skulle födas med sunt förnuft håller jag för otroligt. Ingen föds med mer förmåga än att andas, bajsa, äta och skrika. Resten lär man sig efter hand.

       Om bara sunt förnuft behövdes så skulle vi inte behöva någon utbildning överhuvudtaget. Tänk vad mycket pengar vi sparar om vi stänger alla skolor…

       • Cubano

        Pja…. förnekar man förnuftets existens så hjälper inga kurser.

    • Anonymous

     ”Sunt förnuft kan inte läras ut det får man vid födseln.”

     Ditt svar visar på både okunnighet och brist på sunt förnuft. Så därmed blev din kommentar extra rolig.

     • Cubano

      Efter att ha läst svaren här. Så ändrar jag min ståndpunkt. Inför obligatoriskt förarbevis för STOCKHOLMARE. Men bara för dem. Då de uppenbarligen inte föddes med sunt förnuft, behöver de kanske en kurs. Jag tror dock inte 12 timmar räcker för att bota den saken. Alla andra klarar sig fint utan kurser. De föddes nämligen med sunt förnuft. 🙂

      • Anonymous

       Grattis till dig som fötts med sunt förnuft. Just sunt förnuft är något som är totalt odefinierat. Sunt förnuft uppfattas helt olika av varje person. En person kan tycka att något är förnuftigt medans andra runt omkring skakar på huvudet.

       Det enda jag önskar dig min käre Cubano är att du råkar ut för en person som köpt sin dyra snabba motorbåt med autopiloten kopplad till gps’en. Hoppas ditt öde går fort!

    • Elake kaptenen

     Nja, den stora majoriteten fritidsbåtar är under något av måtten 12 x 4 meter. Följaktligen finns idag inga krav på någon utbildning för det stora flertalet. Ingen skulle väl idag komma på idén att körkort för bil inte är bra. Puckon kommer alltid att finnas, men kanske några situationer skulle undvikas om båtförarna hade gått igenom en grundläggande utbildning, typ förarintyg.

     • cubano

      Äntligen ett seriöst mothugg. Biljämförelsen haltar och jag är lite trött på den. Vi har inget körkort på cykel. Och hade när jag var barn inget på moped heller.
      Det bästa sättet att lära sig sjövett är att växa upp med det. Jag satt i en liten
      gummibåt när jag inte kunde gå. Sedan blev det en roddbåt, vid 5 års ålder började jag köra snurre-båt. Och sedan rullade det vidare. Förarintyg tog jag inte förrän jag var 15 och då kunde jag redan allt som lärdes ut och mer därtill. Om man börjar kräva intyg och kurser så lägger man krokben för alla som bor och lever runt vattnet
      med sin barn. Ska grabben inte kunna ta snurre-båten till grann ön för han inte gått kurs. Vad e det för trams. Och vid vilken ålder ska man få gå den kursen ?
      Sverige består av 1000 tals sjöar, floder och en otroligt låååång kust. Jag förstår att det kan vara lite besvärligt i stockholmsström under något evenemang. Men Sverige
      är större än så. Det är inte alltid strostadsbor som får sätta agendan.
      Som jag skrev innan. Fart och storlek dödar. Storleken har vi redan krav på.
      Ett höghastighetsintyg kan jag förstå. Men att börja kräva kurser för att köra 5,5m snipor. Då sabbar man mer än man hjälper.

      • Anonymous

       ”Vi har inget körkort på cykel.” Tyvärr, måste jag säga. Ser alla puckon på cykel varje dag i trafiken. Ett under att inte fler stryker med.

  • Per Nordström

   Du kan vända dig till Nämnden för Båtlivsutbildning, NFB, som är ett samarbetsorgan för utbildning av fritidsbåtsmänniskor. Bakom står Sv. båtunionen, Sv. kryssarklubben samt Sv. seglarförbundet. Ordförande i organet och samarbetspartner är. Transportstyrelsen. I övrigt kan sägas att nuvarande regering är nöjd med utbildningskrav för skepp. båtförarintyg är lagt i byrålådan.

   • Anonymous

    Tyvärr är båtförarintyget lagt i byrålådan.

 • yrkessjöman

  W.A.F.I.

  • Anonymous

   ?

   • Rorlukten

    Wind Assisted Fucking Idiot.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.