”Att segla är nödvändigt …”

I detta nummer fortsätter vi kring temat nya fartygsbränslen och tar upp olika synpunkter på flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). I en nyligen släppt rapport från the International Council on Clean Transportation fokuserar man på det väl kända problemet med så kallat metanslip – oförbränd metangas som kommer ut i atmosfären med avgaserna.

På senare tid har nackdelar med flera nya fartygsbränslen tagits upp i olika rapporter. Det är bra att det forskas kring nya bränslen och att oberoende forskningsinstitut presenterar sina rön. Vi måste veta vilka konsekvenserna är då vi tar i bruk nya bränslen och nya metoder för att minimera sjöfartens negativa miljö-påverkan.

Å andra sidan kan jag inte låta bli att tänka att effekten kan bli rentav kontraproduktiv om man inte beaktar att vetenskapliga avhandlingar undersöker en klart avgränsad problemställning.

Till exempel ovan nämnda LNG-rapport presenterar fakta om metanslip och metanens effekt som växthusgas. Den dömer inte kategoriskt ut LNG som bränsle, men påpekar att LNG är problematisk ur klimatsynpunkt i olika grad, beroende på typ av motorer som undersökts. Rapporten tar inte ställning till eventuella framsteg som motortillverkarna gör i sitt arbete för att eliminera metanslip.

Inte heller tar rapporten upp de hälso-relaterade fördelar som användning av LNG som fartygsbränsle innebär. De har däremot konstaterats i andra rapporter.

Jag tror, som många andra i branschen, att vi behöver jobba samtidigt på flera plan. Vi måste göra så mycket bra som möjligt med de förutsättningar och den teknik som står till buds i dag. Då handlar det om att hitta optimala lösningar genom att utnyttja alla sätt att minimera energiförbrukningen i kombination med existerande bränslen och avgasbehandlingsmetoder för lägsta möjliga skadliga utsläpp.

Paletten är faktiskt rätt omfattande. Vi har inte råd att utesluta något så länge som vi uppnår ett bättre resultat än med konventionella metoder.

Vad gäller framtiden så ska vi utnyttja den expertis vi bygger upp och de erfarenheter vi får av ny teknik. Det finns så många vägar att gå och nordiska företag ligger definitivt i framkant när det gäller att undersöka och utveckla ny teknik. De flesta experter är eniga om att vi i framtiden kommer att ha betydligt fler bränslen än i dag.

Vi får inte heller glömma att det finns energikällor som är outtömliga och totalt förnybara och därmed okontroversiella – för sjöfarten i nuläget närmast vindkraft.

Jag följer till exempel med stort intresse hur Wallenius Marine utvecklar fartyg som drivs med vindkraft. Vi vet att vindarna har drivit världshandelsflottan i sekler och är ett fungerande alternativ.

Även med primitiva metoder kunde man segla till destinationer på hela jordklotet. Med modern teknik blir möjligheterna helt andra att effektivt utnyttja vindkraften för framdrift av fartyg – antingen som enda källa eller i olika hybridlösningar. Kanske rubrikens vindslitna citat bokstavligen visar sig vara lika aktuellt nu som för mer än 2 000 år sedan.

Denna text publicerades först under vinjetten Akterspegeln i Sjöfartstidningen nr 03/20.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.