Trots stiltje – hoppfullt i framtidsstaden Luleå

Tove Jangland är utredare med skarp blick för sjöfartens behov, möjligheter och utmaningar på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning. Förutom att göra utredningar inom avdelningens ansvarsområde har hon även särskilt ansvar för att samordna avdelningens sjöfarts-FoI. Hon är styrelseledamot i Trafikverkets Sjöfartsportfölj samt planerar och genomför Transportstyrelsens sjöfartsseminarium. Tove är en inbiten seglare och utbildad sjökapten, hon har tidigare innehaft flera olika roller på myndigheten, bland annat som expert inom arbetsmiljö och chef för tillsyns- och sjövärdighetsfrågor. När du läser bloggen bjuds du på en inblick i portföljstyrelsens givande studiebesök i Luleå!

Rikard Engström,
ordförande sjöfartsportföljen


Med den stiltje som råder inom miljö- och klimatpolitiken idag så är det lätt att tappa hoppet om en grön och hållbar framtid, men är det någonstans man kan få hoppet tillbaka så är det i framtidsstaden Luleå. Styrelsen för Sjöfartsportföljen möttes där för två intensiva dagar i slutet av januari och fick en grundlig genomgång av Luleå hamns expansionsplaner och av isbrytarnas verksamhet och utmaningar.

Trafikverket är en stor finansiär av forskning och innovation inom infrastruktur- transport- och logistikområdena. För att möjliggöra detta har de sju stycken forskningsportföljer, varav en är inriktad på forskning och innovation inom sjöfart. Portföljen har till uppgift att, med cirka 100 miljoner årligen, bidra till transportpolitisk måluppfyllelse och att bidra till att vi tar oss mot de breda hållbarhetsmålen med fokus såväl på miljö-/klimat, säkerhet och konkurrenskraft.

Med i Luleå fanns styrelsens representanter som, utöver Trafikverket, kommer från Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Vinnova och Energimyndigheten.

Under vårt besök i Luleå Hamn fick vi information om den miljardsatsning som görs i och med projekt Malmporten, ett projekt som kommer möjliggöra en utökning av Luleå Hamns godskapacitet med 300 procent på bara sju år. I takt med detta kommer även hela hamnområdet att bebyggas med industrier. Det är enorma satsningar på flera olika nivåer med syfte att snabbt kunna ställa om och att bidra till ett klimatneutralt samhälle samt även att trygga Norrbotten som en viktig aktör för hela Europa och världen.

I Luleå hamn görs idag ca 550 anlöp på ett år, med en 300 procent ökning så kan man enkelt konstatera att det kommer krävas en hel del för att hålla allt igång, en viktig del för detta är att isbrytningen fungerar så att anlöpen kan ske dygnet runt, året om.

Tvärt emot vad man tror så bidrar de mildare vintrarna inte till en enklare vintersjöfart. Det är det motsatta. Med en mildare vinter kommer is som inte breder ut sig som ett fast täcke i Bottniska viken. Istället kan det bli lättare istäcken som driver omkring, packas ihop, byggs på och skapar en betydligt svårare vintersjöfart än vad vi är vana med. I takt med att fartygen som trafikerar området också utrustas med svagare maskiner för att möta tekniska klimatkrav så minskar deras förmåga att gå i is och de kan behöva mer assistans från isbrytare.

En av de viktigaste delarna i en effektiv vintersjöfart i Bottniska viken är just dessa isbrytare. Isbrytarna i Atleklassen börjar närma sig en tjänstgöringstid av ett halvt sekel, och sjöfartsverket har ett pågående projekt för att ta fram en ny generations isbrytare. De byggs för att drivas fossilfritt och de går från att kunna bryta 32 meter istället för tidigare 24 meter.

Isbrytarna är nog utan konkurrens Bottniska Vikens starkaste tjänstepersoner, och under vårt besök åkte vi söderut till Piteå och gick ombord på Oden. Oden är ett unikt fartyg som under vinterhalvåret bryter is och assisterar sjöfarten här i Östersjön, men som på sommarhalvåret fungerar som en forskningsplattform och möjliggör forskning i arktiska förhållanden.

Så varför känner jag hopp efter att ha besökt Luleå? Jag hade många timmar på mig att fundera kring detta medan jag åkte med nattåget söderut igen. Vi får ständiga uppdateringar i media om alla de utmaningar och problem vi står inför när det gäller klimat och miljö, de goda exemplen på vad som händer lyser dock mer med sin frånvaro. Därför är jag så glad och tacksam över att få arbeta i en bransch, som förvisso är en stor del av problemet, men där man vart man än vänder sig och vilka man än pratar med bara möter fokus på lösningar. Alla arbetar med att ställa om, och det så fort det går. Det ger mig hopp för vår bransch och det ger mig hopp för framtiden!

Tove Jangland
Utredare, Transportstyrelsen

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.