Sällan har kompetens varit viktigare än nu

”Long time no see”. Det har gått allt för lång tid sedan jag skrev här senast. Och det finns så mycket att skriva om. Men jag har varit upptagen med min egen kompetensutveckling och spenderat en del kvällar och helger på mina egna studier. Så tiden har inte räckt till. Men nog om det nu, det är inte det som är dagens ämne.

Jag menar att kompetens har sällan varit viktigare än nu, kanske aldrig tidigare. Det gäller ombord men förmodligen i samhället i stort också. Och det finns inga tecken på att det kommer att ändras framöver. Varför är det så?

  • Teknikutvecklingen går fort. Bland annat så kommer allt fler autonoma system och artificiell intelligens. Syftet med dem är att de ska vara ett stöd för beslutsfattandet och att underlätta arbetet ombord. Och så kan det kanske vara. Men för att kunna dra nytta av det och styra systemen på rätt sätt kommer det att krävas mer kompetens och en ny sorts kompetens.
  • Regelutvecklingen går allt snabbare. I dag ställs nya krav genom lagar och regler i en snabbare takt än tidigare. Det gör att den gamla kompetensen inte räcker till utan ny måste utvecklas hela tiden.
  • Miljöutmaningar och strävan mot klimatneutralitet driver också teknikutvecklingen i snabb takt. Samtidigt är det så att vi bara har sett början på den utvecklingen.
  • De olika delarna i sjöfarten blir allt mer specialiserad och en generell sjöbefälskompetens räcker inte lika långt som tidigare. I dag krävs fler specialkompetenser än tidigare, och ännu fler kommer att krävas i framtiden.

Ett tydligt exempel på att förutsättningarna i dag är särskilt utmanande är omställningen av framdriften och energibärarna. Förra gången ett stort skifte av framdrivningsalternativ gjordes gick vi till ett nytt och för de flesta bättre system. Det jag tänker på är skiftet från ångmaskiner till dieselmotorer. Vi fick ett system som var mer energieffektivt, en lösning som fungerade globalt och som var ekonomiskt fördelaktig. I princip tjänade alla på den omställningen, utom möjligen några leverantörer av den gamla utrustningen. Det har förvisso funnits andra framdrivningsalternativ som till exempel ångturbiner och gasturbiner. Men dieselmotorn har varit det utan konkurrens dominerande framdriftsalternativet i många år nu.

U.S. Naval Historical Center Photograph

För drygt 100 år sedan utrustades USS Aramis som ett av de första fartygen med dieselmotorer. Sedan gick det fort! En bra och effektiv lösning med endast en typ av bränsle som fungerade bra över hela världen och alla typer av fartyg. Nu ska vi gå från en lösning som de flesta anser är bra till ett antal olika lösningar där de flesta upplevs som mindre bra av ett eller annat skäl och som alla har sina olika begränsningar och utmaningar. Utmaningarna är både rent tekniska och tillgänglighetsfrågor, men har också med säkerhet att göra. Det är dock en omställning som vi måste göra av miljö- och hållbarhetsskäl.

Vi är i dag bara i början av denna omställning, men redan i dag satsas ganska mycket på kompetensutveckling för att kunna hantera LNG som bränsle. LNG är dock bara en tillfällig lösning som är ett steg på vägen. Det är flera nya bränslen på gång som LBG, metanol, HVO, vätgas och ammoniak, och så batteridrift så klart. För bara någon dag sedan kunde vi i internationell sjöfartsmedia läsa om ett dödsfall och flera allvarligt skadade som hade inandats ammoniak ombord på ett fartyg. Ammoniak kan användas som bränsle och vara en del av klimatomställningen, men som kräver nya tekniska lösningar och nya kompetenser.

Vi ska här tänka på att vi knappt har börjat omställningen och det kommer flera nya lösningar som bidrar till helheten, lösningar som vi i dag inte ens anar att de finns. För att lösa framtidens stora utmaningar kommer ny kompetens att behövas och det i en omfattning som vi inte sett tidigare. Sjöfarten har i grunden en stor potential att bidra till ett hållbart samhälle. Men det finns så klart problem också. Med rätt kompetens fixar vi det!

Kompetens kommer på ett ännu tydligare sätt vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna i framtidens sjöfart!

Kommentarer

  • Torbjörn Holkner

    Vilken Kompetens efterfrågas? Den teoretiska eller praktiska? eller den Administrativa eller den Operativa? Kompetens är att veta vad man pratar om, men framförallt att inse sina egna begränsningar? Kunskap som inhämtas på Högskolor ger en sakkunskap som leder till specialkunskap. Kompetens är att förstå helheten.
    Framdriften av ett fartyg är endast en del av helheten. Lasten är endast en del av helheten. Personalen är endast en del av helheten. Landorganisationen är endast en del av helheten. Myndigheter är begränsningar av helheten. Det jag efterfrågar är just Helhetskompetensen. Vilken kompetens efterfrågas?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.