Kompetensförsörjning = ticka boxar?

Har du någon gång gått en kurs enbart för att få ett intyg eller certifikat? Och samtidigt ansett att det du lärt dig på kursen är av mindre betydelse, kanske till och med ointressant? Det förvånar mig inte om du svarar ja på den frågan. Jag själv har i alla fall gått en kurs någon gång där jag tyckt att kursintyget varit viktigare än det jag lärt mig. Och jag har dedikerat en stor del av mitt liv på just utbildning! Vad betyder det här om vi kombinerar det med andra delar i kompetensförsörjningskedjan?

När vi rekryterar och jobbar med kompetensförsörjning, söker vi då en verklig kompetens eller vill vi kunna ticka i rätt boxar? Sjöfarten är en bransch full av certifieringar och krav på kurser och kompetenser. Ibland riktigt många olika kompetenser. Om man tittar på ett sjöbefäls CV så ser man att listan över kurser och certifikat kan vara riktigt lång. Detta är särskilt tydligt för nautiskt befäl och särskilt i vissa delar av sjöfarten som till exempel offshore och tank. Är kompetenskraven riktigt många så behöver man förenkla hanteringen så att det går att hantera på ett rimligt sätt i rekryteringsprocesserna. Det görs också, och i tankbåtsbranschen använder man en matris för att säkerställa rätt kompetenser och erfarenhet. Med detta arbete kan vi skapa en bransch som är säkrare med färre incidenter och olyckor.  

Men fungerar det alltid som det är tänkt?

Vad händer när man har svårt att finna en lämplig person till en befattning ombord? Man kanske behöver en styrman eller ingenjör som uppfyller matrisens krav och den personen går helt enkelt inte att få tag i? Kanske finns en ung duktig person som kan fartyget väl, men som saknar några månaders erfarenhet i rätt befattning. Hen är därför inget alternativ. Istället kanske det finns en erfaren person som uppfyller kraven men som inte kan fartyget, eller som man av andra skäl inte vill anställa. Men matrisens krav gör att man ändå väljer den personen. Genom detta val har kompetenskraven motverkat sitt eget syfte.

Håller de kompetenser vi tickar i våra boxar rätt kvalitet? Det finns en mängd olika utbildare som försörjer branschen med godkända och certifierande kurser. Jag har träffat många kursdeltagare i sådana kurser under mina år som lärare och av det dom berättar kan man misstänka att kvaliteten på kurser är varierande. Två återkommande problem är innehållets kvalitet och språket. Kvaliteten genom att man kan gå en kurs som inte leder till den avsedda kompetensen, kanske innehåller kursen fel moment eller genomförs på mindre tid än avsett. Det andra är att läraren undervisat på sitt hemspråk istället för den utlovade engelskan, vilket gjort att deltagarna inte förstått någonting. Men likaväl lett till det kursintyg som var planerat. När tillsynsmyndigheterna hanterar detta på olika sätt kan en osund konkurrens uppstå. Om flera kurser på pappret ser likadana ut men en av dem har ett bättre pris så är det så klart naturligt att välja den med lägre pris. Dessutom är det så att de som jag har träffat i klassrummet, det vill säga kursdeltagarna, ser kvaliteten på utbildningen. Men ofta är det en annan person som fattar beslut om vilken kursleverantör som ska anlitas.

Jag har själv varit med och fattat liknande beslut, både för att uppfylla matrisen och val av kursleverantör enbart utifrån kostnad. Men tänker man på vad detta kan leda till kompetensmässigt så inser man snart att det system vi byggt upp kan ibland få motsatt effekt. Vi borde bygga ett system som alltid säkerställer att vi har den mest kompetenta besättningen ombord. Att bedriva sjöfart är en verksamhet med många risker och med behov av hög kompetens, en verksamhet som inte ska reduceras till en övning i att ticka boxar.

Vi behöver göra ett omtag för att fokusera på kompetens istället för att endast ticka boxar!

Önskar er alla en skön sommar!

PS. Jag har lämnat min tjänst på universitetet och jobbar numer i varvsindustrin. Vi har ständigt rekryteringar på gång varför kompetens och kunskap är mycket viktigt för oss. Vi diskuterar kompetensförsörjningsfrågor ofta och efter så många år inom utbildningsvärlden brinner jag för dessa frågor. Så om ni har tid och lust kan ni även fortsättningsvis läsa om mina tankar här. DS.

Kommentarer

  • Åke Nyholm

    Kloka ord om kurser och certifikat. Som är avgörande för anställning men inte alltid bäst för
    verksamheten. Den bästa, nyttigaste kurs jag gått, var när det byttes huvudmaskiner i en serie fartyg och vi maskinister fick vara med servicetekniker när de arbetade med den nya maskintypen. Vi fick vara med på jobben, fika tillsammans och höra om deras erfarenheter och historier från haverier, underhåll. Vad man skulle se upp med; vid gång på värmen, sjögång, iskörning etc. Vi fick inget papper, som någon myndighet krävde men mycken kunskap till gagn för oss och redaren.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.