Den kritiska kaptenen

De senaste åren har jag många gånger diskuterat utbildning och vilka kompetenser som sjöbefäl behöver, och det är frågor som berör och där det finns många synpunkter. Jag har samtalat med personer både från utbildningsvärlden och från andra delar av samhället och det har varit intressanta och givande diskussioner.

En återkommande fråga är om vi ska utbilda till den nivå som det ställs krav på internationellt genom regelverket STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) eller om vi ska ha någonting mer. Kanske någonting bättre, eller kanske STCW är bra nog, det bästa? Är det bästa en kort utbildning som snabbt får fram tillräckliga kompetenser för att göra ett bra jobb ombord på dagens fartyg?

Vilka kompetenser behöver vi i de ledande befattningarna ombord i dag och i morgon? Utvecklingen i sjöfarten går i dag snabbt och har gjort det i ganska många år nu. Det ställs nya krav från regelverk och även från andra håll i samhället. Det finns passagerare som väljer att resa klimatsmart och då väljer det alternativ som går före i val av energibärare och framdriftsalternativ. Det pågår också ett intensiv arbete om smarta fartyg och autonoma system. Vad mer kommer att hända?

Det är i dag svårt eller kanske omöjligt att se hur morgondagens sjöfart kommer se ut och vilka kompetenser som behövs. Men utvecklingen fortsätter i en allt snabbare takt. Dessutom kan man ana att STCW ibland har svårt att hänga med i svängarna. En sak är dock säker och det är att flera av de sjöbefäl vi utbildar i dag kommer vara verksamma i sjöfarten i många år framåt. Vi måste förbereda dem för framtiden! Och för det behövs andra generella kompetenser.

Hur förbereder man sjöbefälet för något som vi ännu inte vet hur det kommer se ut? Det finns grundläggande och specifika kompetenser som måste ingå i en sjöbefälsutbildning som att kunna räkna på stabilitet, förstå hur lasten ska hanteras, hur man utför en reseplanering, att köra dieselmotorer på ett ekonomiskt, säkert och effektivt sätt och mycket mycket mer.

Det är grundläggande kompetenser som finns beskrivna i STCW och som självklart behövs. Det är förmågor som kan rymmas i en utbildning som är kortare än dagens program genom att sikta på lägsta möjliga nivå för att uppfylla STCW-kraven.

Men för att klara av de utmaningar som kommer med ny teknik och metoder, både på däck och i maskin, så behövs andra förmågor än en sådan minimiutbildning ger. Vi behöver sjökaptener som kan göra självständiga och kritiska bedömningar av t.ex. de risker och möjligheter som kommer med smarta fartyg, vi behöver sjöingenjörer som självständigt kan urskilja, formulera och lösa problem som kommer med t.ex. nya bränslen. Vi behöver sjöbefäl som har en beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Jag anser att det är viktigt att vi har en sjöbefälsutbildning som utvecklar sådana förmågor. Vi behöver kritiska kaptener ombord!

Faktum är att redan på åttiotalet när sjöbefälsutbildningarna införlivades i högskolesystemet gjordes ett vägval. De kompetenser jag beskrivit ovan kommer från högskolelagens krav på utbildning på grundnivå.

Vad anser ni? Är det tillräckligt med en kort snabb utbildning eller behöver vi en längre utbildning som utvecklar kompetenser utöver STCW-kraven?

Kommentarer

  • Erik

    Frågan är om det är rimligt att ha sjöbefäl som går 4 års utbildning på universitetet som sedan får 29000 i lön? Ska vi överhuvudtaget få några att utbilda sig inom sjöfarten så får nog lönerna höjas rejält. Vet inget annat yrke där man har så stort ansvar och krav på kompetens men så lite betalt.

  • Marco

    Intressant fråga, jag lutar nog emot STCW och att sedan arbetsgivaren bygger vidare på den baskunskapen för att anpassa till den individuella organisationens behov. Vår industri är idag ganska specialiserad så ”one size fits all” fungerar nog inte längre.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.